ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Subvencions del programa "Ocupació + Transformació”

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 28/02/2023  

A qui s'adreça

Empreses

El Departament d’Empresa i Treball ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions del programa "Ocupació + Transformació” adscrit a la línia d’inversió 4 "Nous projectes territorials per al reequilibri i la equitat. Emprenedoria i microempreses” del Component 23 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Aquest programa té com a finalitat el manteniment de l'ocupació en microempreses, cooperatives i societats laborals que desenvolupin la seva activitat a Catalunya, quan es comprometin a facilitar la transició de la seva activitat productiva cap a l'economia verda o digital.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries de la subvenció, sempre que hagin iniciat l'activitat econòmica en data anterior o igual a l'1 de desembre del 2021:

  1. Les microempreses, amb qualsevol forma jurídica (incloses les comunitats de béns, les associacions i les fundacions amb activitat econòmica, i els treballadors/ores autònoms), que tinguin entre un i cinc treballadors/ores assalariats en el moment de sol·licitar l'ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya, i que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a dos milions d'euros.
  2. Les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a cinc socis treballadors en el moment de sol·licitar l'ajut, almenys un centre de treball a Catalunya, i que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a dos milions d'euros. En el cas de les cooperatives, han d'haver optat per la modalitat d'assimilats a persones treballadores per compte d'altri, als efectes de la Seguretat Social.

Actuacions subvencionables

L'activitat subvencionada consisteix en la realització, per part de la persona física o jurídica beneficiaria, d'una iniciativa de manteniment de l'ocupació del nombre de treballadors que tingui contractats a tots els centres de treball ubicats a Catalunya en el moment que sol·licita l'ajut. El manteniment de l'ocupació del nombre de treballadors ha de ser durant un període mínim de sis mesos des del moment en què sol·licita l'ajut.

En el cas de les cooperatives o societats laborals, han de mantenir durant el mateix termini els socis-treballadors que estiguin en alta al seu centre de treball ubicat a Catalunya.

A més, la persona física o jurídica beneficiària ha de dur a terme una actuació que contribueixi a la transició de la seva activitat cap a una economia verda o que contribueixi a la seva transformació digital. Aquesta acció de suport per iniciar la transformació cap a l'economia verda o cap a l'economia digital consistirà en la participació en accions de formació finançades amb fons públics, formació bonificada o programada per les empreses o formació privada.

En les accions formatives hi podran participar les persones següents:

  • En cas que la beneficiària de l'ajut sigui una persona treballadora autònoma: la persona treballadora autònoma que rep l'ajut.
  • En cas que la beneficiària de l'ajut sigui una microempresa: qualsevol dels socis de l'empresa que rep l'ajut, que mantingui aquesta condició durant un període mínim de sis mesos des de l'obtenció de l'ajut.
  • En cas que la beneficiària de l'ajut sigui una cooperativa o societat laboral: qualsevol de les persones sòcies de la cooperativa o societat laboral, que mantingui aquesta condició durant un període mínim de sis mesos des de l'obtenció de l'ajut.

Així doncs, s'estableixen dues línies de subvencions en el marc d'aquesta convocatòria:

  • Línia 1: Actuacions per al manteniment de l'ocupació durant un període mínim de 6 mesos de les persones treballadores per compte d'altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el dels socis-treballadors d'empreses d'emprenedoria col·lectiva, i realització d'una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l'economia verda.
  • Línia 2: Actuacions per al manteniment de l'ocupació durant un període mínim de 6 mesos de les persones treballadores per compte d'altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el dels socis-treballadors d'empreses d'emprenedoria col·lectiva, i realització d'una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l'economia digital.

Quantia

La quantia màxima de la subvenció és de 5.000 euros a tant alçat per empresa beneficiària.

El pressupost total d'aquesta convocatòria és de 7.117.844,00 euros euros dels quals 3.558.922,00 euros van destinats a la Línia 1, dirigida a la transició productiva cap a l'economia verda, i 3.558.922,00 euros a la Línia 2, destinada al finançament de la transició productiva de l'activitat cap a l'economia digital.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds comença a les 9:00 hores del dia 20 de febrer del 2023 i finalitza a les 15:00 hores del dia 28 de febrer del 2023.

Bases Reguladores (document .PDF)

Ordre de modificació de les bases reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal DOGC núm. 8857 del 17-02-2023

Contacte

Telèfon: 932 285 757