ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Subvencions destinades al finançament del programa "Ocupació + Transformació” (Bases reguladores)

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Atenció: El termini de presentació de sol·licituds encara no ha obert

Finalitat

El Departament d’Empresa i Treball aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament del programa "Ocupació + Transformació” adscrit a la línia d’inversió "Nous projectes territorials per al reequilibri i la equitat. Emprenedoria i microempreses” del Component 23 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Aquest programa té com a finalitat el manteniment de l'ocupació en microempreses i empreses d'emprenedoria, que desenvolupin la seva activitat a Catalunya, quan es comprometin a facilitar la transició de la seva activitat productiva cap a l'economia verda o digital.

Actuacions subvencionables

L'activitat subvencionada consisteix en la realització, per part de la persona física o jurídica beneficiaria, d'una iniciativa de manteniment de l'ocupació del nombre de treballadors que tingui contractats a tots els centres de treball ubicats a Catalunya en el moment que sol·licita l'ajut. El manteniment de l'ocupació del nombre de treballadors ha de ser durant un període mínim de sis mesos des del moment en què sol·licita l'ajut.

En el cas de les cooperatives o societats laborals, han de mantenir durant el mateix termini els socis-treballadors que estiguin en alta al seu centre de treball ubicat a Catalunya.

A més, la persona física o jurídica beneficiària ha de dur a terme una actuació que contribueixi a la transició de la seva activitat cap a una economia verda o que contribueixi a la seva transformació digital.

Així doncs, s'estableixen dues línies de subvencions en la iniciativa “Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat. Emprenedoria i microempreses”:

  • Línia 1: Actuacions per al manteniment de l'ocupació durant un període mínim de 6 mesos de les persones treballadores per compte d'altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el dels socis-treballadors d'empreses d'emprenedoria col·lectiva, i realització d'una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l'economia verda.
  • Línia 2: Actuacions per al manteniment de l'ocupació durant un període mínim de 6 mesos de les persones treballadores per compte d'altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el dels socis-treballadors d'empreses d'emprenedoria col·lectiva, i realització d'una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l'economia digital.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries i beneficiaris de la subvenció:

  1. Les microempreses que tinguin entre un i cinc treballadors/ores assalariats en el moment de sol·licitar l'ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya, i que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a dos milions d'euros.
  2. Les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a cinc socis treballadors en el moment de sol·licitar l'ajut, almenys un centre de treball a Catalunya, i que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a dos milions d'euros. En el cas de les cooperatives, han d'haver optat per la modalitat d'assimilats a persones treballadores per compte d'altri, als efectes de la Seguretat Social.

Quantia

La quantia de la subvenció és de 5.000 euros a tant alçat per empresa beneficiària.

Termini

Pendent de publicació de la convocatòria.

Ordre de modificació de les bases reguladores

Referència legal DOGC núm. 8572 del 28-12-2021

Telèfon: 93 228 57 57