ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions a activitats de circ de sala, carrer i carpa de caràcter professional - Temporada 2022-2023

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 16/05/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Subvencions a activitats de circ de sala, carrer i carpa de caràcter professional per a la temporada 2022-2023 d’acord amb les modalitats següents:

  • Suport a l’organització d’activitats de formació per a professionals.
  • Suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles. Als efectes d’aquestes bases, també s’entenen com a nova creació les reposicions o revisions dels espectacles en què la producció originària tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat i no s'hagi representat, com a mínim, un any abans de la data d'estrena de la reposició o revisió.
  • Suport a l’exhibició d’espectacles.
  • Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars.

Beneficiaris

Poden optar a aquests ajuts les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit del circ o una part.

Quantia

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 350.000,00 euros.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC núm. 8652 Data 26.04.2021

Contacte

Telèfon: 935 524 573