ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a la producció de curtmetratges cinematogràfics

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 11/04/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Aquestes ajudes tenen per objecte la concessió de subvencions per a la producció de curtmetratges cinematogràfics.

S’entén per curtmetratges les obres audiovisuals que tenen una durada inferior a 60 minuts, llevat de les format de setanta mil·límetres i, com a mínim, amb vuit perforacions per imatge, les quals tenen una durada igual o inferior a 45 minuts.

Beneficiaris

Poden optar a les subvencions les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre Administratiu d’Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals gestionat per l’ICAA (Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals) o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a l’Estat espanyol.

Quantia

La quantia màxima de la subvenció és del 50% del pressupost total del projecte, amb els límits següents:

  1. Fins a 12.000,00 euros per als curtmetratges en versió original catalana o occitana en la seva variant aranesa.
  2. Fins a 8.000,00 euros per als curtmetratges cinematogràfics en versió original diferent de les llengües esmentades.

Pressupost

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 400.000,00 euros.

Termini

El període per presentar sol·licituds és del 21 de març al 11 d'abril de 2023, tots dos inclosos.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8879 Data 21.03.2023

Contacte

Telèfon: 935 673 551

niniguez@gencat.cat