ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a la transformació integral i modernització d’hivernacles dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 28/06/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural obra la convocatòria d’Ajuts a la transformació integral i modernització d’hivernacles dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) que te com a objectiu la concessió d'ajuts a projectes d’inversió que impulsin la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia.

Aquests ajuts s'emmarquen en la Component 3 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i, en particular, en la Inversió 4 “Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III): Inversions en agricultura de precisió, eficiència energètica i econòmica circular en el sector agrari”.

Actuacions subvencionables

En el marc d’aquest programa d’ajuts seran subvencionables tant la transformació integral de l'hivernacle, com la modernització d’un hivernacle preexistent.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada productores d'hortalisses, de flor tallada o ornamental en hivernacles que siguin titulars d’una explotació agrícola, agrupacions d’un mínim de cinc titulars d’explotacions, cooperatives, societats agràries de transformació i qualsevol organització de productors de fruites y hortalisses reconeguda.

Quantia

La intensitat màxima de la subvenció d'aquest ajut serà del 40% i del 65% del cost elegible per a les actuacions de tipus productiu i no productiu, respectivament. Aquests límits s'incrementaran amb un 20% addicional en el cas d'inversions col·lectives o beneficiaris que tinguin la condició de joves agricultors.

El pressupost total que correspon a Catalunya en el marc d’aquesta convocatòria és de 276.000 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 29 d’abril del 2022 i finalitzarà el dia 28 de juny del 2022

Accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Ordre de complementació de les bases reguladores (document .PDF)

Més informació

Referència legal DOGC núm 8656 del 28-04-2022

Contacte

competitivitatprtr.accioclimatica@gencat.cat