ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions a l'organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com la seva promoció i difusió

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 11/04/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Subvencions per a l'organització de festivals i mostres audiovisuals a Catalunya, per a la seva promoció i difusió i per a la subtitulació en català de la programació audiovisual dels mateixos.

S'estableixen dues modalitats:

  • Subvencions per a la preparació i celebració a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió.
  • Subvencions per a la subtitulació al català de la programació audiovisual dels festivals i mostres audiovisuals que se celebren a Catalunya.

Beneficiaris

Poden optar a les subvencions les empreses i les entitats públiques o privades sense ànim de lucre que duguin a terme les activitats que estableix la base 1 i que compleixin els requisits que estableix la base 3.

Pressupost

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és d'1.280.000,00 euros.

Quantia

L'import de l'ajut és, com a regla general, un percentatge o fracció de l'import de l'activitat o projecte.

Termini

El període per presentar sol·licituds és del 21 de març a l'11 d'abril de 2023, tots dos inclosos.

Més informació i accès al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8878 Data 20.03.2023

Contacte

Telèfon: 935 673 559