ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

ENISA Creixement

Entitat ENISA - Empresa Nacional de Innovación, SA

Dirigida a donar suport als projectes empresarials de companyies interessades a expandir el seu negoci o aconseguir una millora competitiva.

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Objectiu

Finançar projectes empresarials, basats en un model de negoci viable i rendible, que estiguin buscant una millora competitiva o un canvi de model del seu sistema productiu, o que vulguin ampliar la seva capacitat productiva adquirint nova tecnologia, augmentant la seva gamma de productes/serveis o diversificant mercats.

Beneficiaris

Emprenedors que estiguin contemplant per a les seves pimes millores competitives, un projecte de consolidació, creixement o internacionalització.

Condicions financeres

Import del préstec:

  • Mínim: 25.000€.
  • Màxim: 1.500.000€.

Per determinar l'import es valorarà, entre altres factors, el nivell de fons propis i l'estructura financera de l'empresa.

El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams:

  • Primer tram: euríbor + 3,75%.
  • Segon tram: interès variable en funció de la rendibilitat financera de la teva empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 8%, d'acord amb la qualificació (ràting) de l'operació.

Comissió d'obertura: 0,5%.

Venciment: màxim 9 anys.

Manca de principal: màxim 7 anys.

Més informació

Guia per a la sol·licitud del prèstec (document .PDF)

Contacte

Telèfon: 915 708 200