ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a inversions per a nous centres residencials i d'atenció diürna i remodelació de centres existents

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 29/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Departament de Drets Socials ha obert la convocatòria dels ajuts a inversions per a nous centres residencials i d'atenció diürna i la remodelació de centres existents.

Aquesta convocatòria té com a objectiu finançar inversions per a la construcció i la rehabilitació de centres residencials i diürns destinats a la cura de llarga durada de persones grans, persones amb discapacitat, persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, d'addiccions o provocada pel virus VIH i persones sense llar o amb necessitats d'allotjament temporal.

La convocatòria s’emmarca en la inversió 1 del component 22 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Actuacions subvencionables

Les actuacions objecte d’aquesta línia d’ajuts han d’anar orientades a:

 • Crear arquitectures que assegurin la protecció contra la COVID-19 o situacions similars, adaptar-les perquè facilitin l'organització en unitats de convivència i desenvolupar nous models d'atenció centrats en la persona (que en garanteixin la intimitat, la privacitat i la vida independent i que en promoguin la inclusió social i la recuperació).
 • Fer que siguin possibles la digitalització i connexió de tecnologies, així com les comunicacions en els equipaments.
 • Adoptar solucions tecnològiques per facilitar l'autonomia, la cura i l'assistència personal.
 • Millorar l'eficiència energètica de l'equipament.
 • Adoptar mesures per a l'accessibilitat plena.
 • Subministrar productes de suport i equipament.

Despeses subvencionables

Es consideren subvencionables les despeses següents:

 1. Les relacionades amb inversions d'obres:
  1. Obres de primer establiment sempre que es dediquin a l'activitat objecte de la subvenció un mínim de 10 anys.
  2. Obres de reforma que suposin una ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforç d'un bé immoble ja existent.
  3. Obres de gran reparació que tinguin per objectiu esmenar un dany produït en un bé immoble per causes fortuïtes o accidentals que afectin fonamentalment l'estructura resistent.
 2. Les relacionades amb inversions en equipament:
  1. L'adquisició d'equipament per dotar els centres i dur-hi a terme les activitats (maquinària, mobiliari, equips informàtics, solucions de robòtica i domòtica i altres).
  2. L'adquisició d'equipament vinculat a la inversió d'obres (maquinària i altres).
  3. Les que deriven de la contractació dels serveis d'auditoria de comptes de la subvenció concedida.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris d’aquests ajuts:

 1. Les entitats mercantils.
 2. Persones treballadores autònomes.
 3. Les entitats sense ànim de lucre.
 4. Entitats locals, organismes o entitats que en depenguin i altres entitats del sector públic.

Quantia

El pressupost d’execució mínim de les actuacions que optin a aquest ajut ha de ser de 100.000,00 euros. El projecte presentat ha de fer referència a un únic centre i totes les actuacions que s'hi refereixin s'han d'incloure en el mateix projecte.

El pressupost total per a aquesta línia de subvencions és de 95.000.000 d'euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 4 de juliol del 2022 a les 9.00 hores i finalitzarà a les 15.00 hores del dia 29 de juliol del 2022.

Bases reguladores (document .PDF)

Més informació

Accés al tràmit

Referència legal DOGC Núm. 8700 del 01-07-2022

Contacte

Telèfon: 934 831 000