ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a projectes de tecnologia al servei de l'atenció i la cura de les persones

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 29/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Departament de Drets Socials ha obert la convocatòria dels ajuts a projectes de tecnologia al servei de l'atenció i la cura de les persones.

Aquesta convocatòria té com a objectiu finançar actuacions que utilitzin la tecnologia per aportar solucions a les persones en situació de dependència, discapacitat o problemàtica social derivada de malaltia mental, que en facilitin l'autonomia personal, la cura i l'atenció, el manteniment de la persona en l'entorn domiciliari i l'atenció integrada social i sanitària, així com iniciatives que facilitin la participació i implicació del voluntariat.

La convocatòria s’emmarca en la inversió 1 del component 22 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Actuacions subvencionables

Seran subvencionables en el marc d’aquesta línia d’ajuts les actuacions que incorporin:

 • Solucions tecnològiques en l'atenció a les persones que promoguin la vida independent i l'atenció en el domicili.
 • Solucions tecnològiques que facilitin l'atenció en habitatges compartits.
 • Solucions tecnològiques que ajudin a la interconnexió entre les persones ateses, els familiars, el voluntariat o les persones cuidadores.

Despeses subvencionables

Es consideren subvencionables les despeses següents:

 • L'adquisició o el desenvolupament i execució de solucions tecnològiques en l'àmbit social.
 • Les associades a les infraestructures requerides per posar en marxa les solucions tecnològiques.
 • El manteniment correctiu i el suport tècnic (com a mínim durant un any).
 • Les despeses de manteniment, lloguer, material i desplaçaments directament relacionats amb l'execució dels projectes.
 • Les derivades de la contractació dels serveis d'auditoria de comptes de la subvenció concedida.
 • Les despeses del personal directament implicat en el desenvolupament i l'execució de les actuacions.
 • Altres conceptes directament relacionats amb l'execució de les actuacions.
 • En el cas d’aquelles solucions tecnològiques que tinguin una dimensió superior a 100 ciutadans es podrà subvencionar una oficina tècnica de projecte. Aquest import no pot ser superior al 10% del pressupost global del projecte.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris d’aquests ajuts:

 1. Les entitats mercantils.
 2. Persones treballadores autònomes.
 3. Universitats i centres de recerca i d’investigació.
 4. Les entitats sense ànim de lucre.
 5. Entitats locals, organismes o entitats que en depenguin i altres entitats del sector públic.

Quantia

El pressupost d’execució mínim de les actuacions que optin a aquest ajut ha de ser de 40.000,00 euros.

El pressupost total per a aquesta línia de subvencions és de 30.000.000 d'euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 4 de juliol del 2022 a les 9.00 hores i finalitzarà a les 15.00 hores del dia 29 de juliol del 2022.

Bases Reguladores (document .PDF)

Més informació

Accés al tràmit

Referència legal DOGC Núm. 8700 del 01-07-2022

Contacte

Telèfon: 934 831 000