ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a projectes d’innovació en serveis socials

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 29/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Departament de Drets Socials ha obert la convocatòria dels ajuts a projectes d’innovació en serveis socials.

Aquesta convocatòria té com a objectiu finançar actuacions pilot que promoguin models d'atenció innovadors en l'àmbit dels serveis socials, mitjançant iniciatives pioneres que es puguin aplicar en el conjunt del sistema, tenint en compte que l'avaluació de l'impacte dels projectes ha de permetre extreure reflexions i resultats per al conjunt de la societat i del sistema, així com l'intercanvi de coneixement i aprenentatge per orientar els processos de modernització i impulsar noves línies de treball i intervenció amb la implicació de les administracions.

La convocatòria s’emmarca en la inversió 2 del component 22 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Actuacions subvencionables

Seran subvencionables en el marc d’aquesta línia d’ajuts les actuacions dirigides a la transformació i la innovació en l'atenció en alguna de les àrees d'impacte següents:

 • En la persona usuària (persones en situació de dependència i/o complexitat social i sanitària, persones amb problemes de salut mental, persones amb conducta addictiva, persones de col·lectius vulnerables, persones que tinguin limitat l'accés a les noves tecnologies i a la xarxa, etc.).
 • En els equips de professionals.
 • En l’entorn cuidador, comunitat i voluntariat (persones cuidadores no professionals i persones voluntàries).

Despeses subvencionables

Es consideren subvencionables les despeses següents:

 1. Estudis per diagnosticar i dimensionar les necessitats de les persones destinatàries dels projectes innovadors.
 2. Mapatge per conèixer experiències d'interès pels diferents projectes.
 3. Redacció de documents de bases conceptuals i models d'intervenció.
 4. Disseny dels projectes pilot.
 5. Elaboració de quadres de comandament dels projectes.
 6. Formació dels professionals en els nous models d'intervenció.
 7. Formació a persones destinatàries en TIC.
 8. Despeses del personal necessari implicat en l'execució dels projectes.
 9. Avaluació dels projectes.
 10. Adquisició de material tecnològic.
 11. Les despeses derivades de la contractació dels serveis d'auditoria de comptes de la subvenció concedida.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris d’aquests ajuts:

 1. Les entitats mercantils.
 2. Persones treballadores autònomes.
 3. Universitats i centres de recerca i d’investigació.
 4. Les entitats sense ànim de lucre.
 5. Entitats locals, organismes o entitats que en depenguin i altres entitats del sector públic.

Quantia

El pressupost d’execució mínim de les actuacions que optin a aquest ajut ha de ser de 40.000,00 euros.

El pressupost total per a aquesta línia de subvencions és de 8.000.000 d'euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 4 de juliol del 2022 a les 9.00 hores i finalitzarà a les 15.00 hores del dia 29 de juliol del 2022.

Bases reguladores (document .PDF)

Més informació

Accés al tràmit

Referència legal DOGC Núm. 8700 del 01-07-2022

Contacte

Telèfon: 934 831 000