ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU – Ajuts a projectes de modernització i transformació ecològica i digital de les infraestructures residencials per a infants i adolescents tutelats i extutelats

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 29/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Departament de Drets Socials ha obert la convocatòria dels ajuts per a la realització d'obres i per a l'adquisició d'equipament i maquinari per a la modernització i la transformació ecològica i digital de les infraestructures residencials per a infants i adolescents tutelats i extutelats amb l'objectiu de ser sostenibles, accessibles i estar adaptats a les noves tecnologies.

La convocatòria s’emmarca en el component 22 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Actuacions subvencionables

Aquesta línia de subvenció se centra en els tipus d'actuacions següents:

  1. Obres que promoguin la sostenibilitat de les infraestructures: introducció de sistemes d'energia renovable, autosuficiència, estalvi i eficiència energètica, ús de materials biodegradables, mesures mediambientals, gestió de residus, elements per a l'estalvi d'aigua, millores en l'aïllament, millores d'aprofitament de la llum natural i de l'energia solar, enllumenat d'alt rendiment, ús d'equips eficients de climatització, recuperació d'aigües pluvials i aprofitament dels espais a l'aire lliure, entre d'altres.
  2. Transformació digital i adaptació a les noves tecnologies: millora de la connectivitat, millora de les comunicacions, connexió a xarxes d'internet (fibra, wifi), millora de la cobertura, adquisició de dispositius que afavoreixin la connectivitat, impressores i programaris adequats, entre d'altres.
  3. Millora de l'accessibilitat: incorporació de rampes i ascensors, i adequació d'espais o millores d'accessibilitat comunicativa o sensorial.

Un projecte pot incorporar a la vegada millores en els tres àmbits: sostenibilitat, digitalització i accessibilitat, o només en un o dos d'aquests àmbits.

Despeses subvencionables

Es consideren subvencionables les despeses següents:

  • Les despeses derivades de l'execució de les obres i instal·lacions, així com les despeses derivades del lloguer de maquinària per a la realització de l'obra.
  • Les d'adquisició de l'equipament i maquinària que sigui necessari per fer efectiva la transició energètica, ecològica i mediambiental.
  • Els honoraris del personal facultatiu, els estudis i altres serveis professionals contractats per a la redacció dels projectes tècnics vinculats a l'actuació subvencionada.
  • Les despeses derivades de llicències d'obres, taxes i visats col·legials necessaris per portar a terme l'actuació subvencionada.
  • Les derivades de la contractació dels serveis d'auditoria de comptes sobre el compte justificatiu de la subvenció concedida.

Beneficiaris

Es poden acollir a les subvencions que preveu aquesta línia les entitats privades de serveis socials.

Cada projecte presentat ha de fer referència a un únic centre residencial i totes les actuacions que s’hi refereixen s’han d’incloure en el mateix projecte.

Quantia

El cost del projecte ha de ser de 40.000,00 euros com a mínim i de 500.000,00 euros com a màxim.

El pressupost total per a aquesta línia de subvencions, que inclou també els Ajuts a projectes de transició energètica i mediambiental a les instal·lacions juvenils, és de 5.000.000 d'euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 4 de juliol del 2022 a les 9.00 hores i finalitzarà a les 15.00 hores del dia 29 de juliol del 2022.

Bases reguladores (document .PDF)

Més informació

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal DOGC Núm. 8700 del 01-07-2022

Contacte

Telèfon: 934 831 000