ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a la promoció digital de projectes discogràfics en llengua catalana o occitana

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/05/2023  

A qui s'adreça

Empreses

L'objecte d'aquesta línia de subvencions és donar suport a la promoció digital de projectes discogràfics integrats per diversos enregistraments musicals en llengua catalana o occitana.

Beneficiaris

Poden optar a les subvencions les empreses discogràfiques privades que efectuen les activitats que descriu la base 1.

Quantia

Les subvencions que es concedeixen d'acord amb aquestes bases no poden superar els 20.000,00 euros, d'acord amb l'escalat següent, depenent de la puntuació obtinguda de la valoració dels criteris que estableix la base 7:

  • Fins a 50 punts: fins al 50% sobre el cost total.
  • Més de 50 punts i fins a 55: fins al 60% sobre el cost total.
  • Més de 55 punts i fins a 65: fins al 70% sobre el cost total.
  • Més de 65 punts: fins al 80% sobre el cost total.

Pressupost

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 150.000,00 euros.

Termini

El període per presentar sol·licituds és del 18 al 31 de maig del 2023, tots dos inclosos.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8917 Data 17.05.2023

Contacte

Telèfon: 930 011 336 / 933 162 853