ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses del sector del llibre

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 02/06/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

L’objecte d’aquestes bases és subvencionar projectes d’internacionalització d’empreses del sector del llibre que contribueixin a la presència i a la comercialització a l'exterior de la creació i la producció cultural de Catalunya en l'àmbit del llibre.

Beneficiaris

  • Per a la modalitat Projectes d'internacionalització en l'àmbit del sector editorial i les agències literàries, poden optar a aquestes subvencions les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, que siguin editorials o agències literàries.
  • Per a la modalitat Projectes d'internacionalització en l'àmbit de la il·lustració, poden optar a aquestes subvencions les empreses persones físiques (autònomes) que desenvolupin l'activitat econòmica d'il·lustrador/a.

Quantia

La subvenció és com a màxim el 55% del cost total del projecte, fins a un màxim de 20.000,00 euros, sempre que, acumulada amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l'exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros.

Pressupost

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 430.000,00 euros.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Modificació dotació màxima (document .PDF)

Referència legal DOGC Núm. 8670 Data 18.05.2022

Contacte

Monika Ganzenmüller: mganzenmuller@gencat.cat