ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions a projectes d'internacionalització de galeries d'art

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 02/06/2022  

A qui s'adreça

Empreses

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport als projectes d’internacionalització de les galeries d’art que desenvolupen la seva activitat a Catalunya.

Beneficiaris

Poden optar a les subvencions les empreses persones físiques o jurídiques constituïdes com a galeries d’art que tinguin com a activitat principal l’exposició oberta al públic d’obres d’art amb finalitat comercial, tinguin o no un espai propi d’exposició.

Quantia

La subvenció és, com a màxim, el 60% del cost total del projecte, fins a 20.000,00 euros com a màxim, sempre que, acumulada amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública, atorgats durant l'exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros.

Pressupost

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 340.000,00 euros.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC Núm. 8670 Data 18.05.2022

Contacte

Telèfon: 935 524 574

mireiavericat@gencat.cat