ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges d'estrena en sales d'exhibició cinematogràfica

Entitat Departament de Cultura / Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 30/10/2023  

A qui s'adreça

Empreses

L’objecte d’aquestes subvencions és promoure iniciatives destinades a augmentar les estrenes de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana a les sales d’exhibició cinematogràfica.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions les empreses de distribució cinematogràfica que estiguin inscrites en el registre d'empreses audiovisuals corresponent.

Quantia

La quantia de la subvenció és del 100% de les despeses subvencionables, d’acord amb la disponibilitat pressupostària.

Pressupost

La dotació màxima de la convocatòria és de 2.000.000,00 d'euros.

Termini

Termini de presentació de sol·licituds: del 21 de març a les 9h al 30 d'octubre a les 14h de 2023.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8878 Data 20.03.2023

Contacte

Telèfon: 935 547 311

jlancho@gencat.cat