ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions a projectes d'internacionalització d’empreses audiovisuals que contribueixin a la comercialització de la producció audiovisual

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 03/05/2023  

A qui s'adreça

Empreses

L'objecte d'aquestes bases és subvencionar projectes d'internacionalització d'empreses audiovisuals que contribueixin a la comercialització de la producció audiovisual. Aquests projectes només es poden referir a l'assistència a mercats i a activitats d'indústria. Als efectes d'aquestes bases s'entenen per activitats d'indústria les que no són únicament de promoció del producte audiovisual.

S’estableixen les modalitats següents:

  • Projectes d’internacionalització d’empreses de producció audiovisual independents que internacionalitzin obres audiovisuals en qualsevol fase de producció o acabades.
  • Projectes d’internacionalització d’empreses de distribució audiovisual independents amb comercialització d’un catàleg d’obres audiovisuals en qualsevol fase de producció o acabades. Aquestes distribuïdores han de ser exportadores.

Beneficiaris

Empreses de producció o de distribució audiovisual independents que estiguin inscrites en el Registre d'empreses audiovisuals de Catalunya o en el Registre administratiu d'empreses cinematogràfiques i audiovisuals, gestionat per l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA), o les d'un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a l'Estat espanyol, i que compleixin els requisits i les condicions que estableix la base 3.

Quantia

  • Per a la modalitat a: l'import de la subvenció ha de ser, com a màxim, del 55% del cost total del projecte, fins a un màxim de 5.000,00 euros, sempre que, acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l'exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros.
  • Per a la modalitat b: l'import de la subvenció ha de ser, com a màxim, del 55% del cost total del projecte, fins a un màxim de 8.000,00 euros, sempre que, acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l'exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros.

Pressupost

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 110.000,00 euros.

Termini

El període per presentar sol·licituds és del 19 d'abril al 3 de maig de 2023, tots dos inclosos.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8897 Data 18.04.2023

Contacte

Telèfon: 935 547 863

joan.ruizg@gencat.cat