ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU – Resum PERTE d’Economia Social i de les Cures

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2026  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

La cura de les persones i de l’entorn en el que es desenvolupen així com la participació de les entitats de l’Economia Social han constituït una cadena de valor tradicional que requereix adaptacions i innovacions per a una prestació del servei més eficaç i propera així com per adaptar-se a les noves formes de prestació i exigències del mercat.

Els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTEs) són figures creades amb l’objectiu d’englobar projectes motors amb un gran impacte transformador sobre sectors estratègics de l’economia. En aquest context, el PERTE d’Economia Social i de les Cures neix amb l’objectiu principal d’impulsar la transformació de les cadenes de valor estratègiques del sector de les cures i l’economia social.

El PERTE d’Economia Social te dos objectiu generals:

 1. L’impuls i el desenvolupament de l’Economia Social espanyola i el seu potencial transformador, que inclou les línies d’actuacions següents:
  1. Transformacions empresarials a models d’Economia Social per salvar a empreses i llocs de treball.
  2. Millora de la competitivitat entre les PIMES d’Economia social, per afrontar amb més garanties la transformació digital i mediambiental.
  3. Impuls del desenvolupament de mecanismes avançats de cooperació entre PIMES de l’Economia Social per assegurar la sostenibilitat.
 2. L’enfortiment dels serveis avançats en l’àmbit de les cures, accessibles i centrades en les persones, que inclou les línies d’actuacions següents:
  1. Professionalització del sector de les cures i la dependència.
  2. Mesures de suport a la lluita davant del Repte Demogràfic.
  3. Educació, qualificació i requalificació digital i sostenible.
  4. Espai de dades per al bé comú i la innovació social.
  5. Eina digital que faciliti el contacte entre consumidors i productors per a la venda i distribució dels articles agroalimentaris en mercats locals.
  6. Mesures per a la promoció i impuls de la igualtat de gènere.

Aquests dos objectius generals es complementen amb un d’estratègic consistent en la configuració d’un Hub d’Avantguarda referent en Economia Social, al servei de la transferència i intercanvi de coneixements i que identifiqui estratègies, noves fórmules d’economia inclusiva o nous models d’emprenedoria col·lectiva derivats de la transformació digital i mediambiental, entre d’altres.

En relació al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència el PERTE d’Economia Social està relacionat principalment amb el component 22 “Pla de xoc per a l’economia de les cures i reforç de les polítiques d’inclusió” i el component 23 “Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu”.

A banda, aquest PERTE també guarda relació amb algunes actuacions englobades en els components 4, 11, 12, 13, 17 i 20 del Pla.

Beneficiaris

Les característiques i requisits dels potencials beneficiaris s'especificaran a les corresponents convocatòries d’ajuts en el marc del PERTE d’Economia Social.

Quantia

El pressupost del PERTE d’Economia Social i de les Cures preveu una inversió total de 808 milions d’euros desglossada en diferents actuacions i ministeris.

Termini

Les actuacions recollides al PERTE d’Economia Social es duran a terme entre l’any 2022 i el 2026.

Més informació

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Resum Executiu 22-05-2022

Contacte

Telèfon: 913 630 000 

portal@mites.gob.es