ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions en l’àmbit de la moda

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 13/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Amb la convocatòria de subvencions 2022 per a empreses de moda, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya vol donar suport a la internacionalització de les marques catalanes de moda, la comercialització dels seus productes, la sostenibilitat i la tecnologia aplicada a la indústria de la moda (fash-tech).

Beneficiaris

Poden ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions:

  • Les persones professionals autònomes que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.
  • Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Quantia

La subvenció atorgada té el caràcter d'import màxim i s'ha de destinar a la realització de l'actuació subvencionada.

La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del projecte.

Pressupost

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 350.000,00 euros.

Termini

Presentació de sol·licituds: des de les 9:00 hores del dia 16 de juny de 2022 fins a les 14:00 hores del dia 13 de juliol de 2022.

Més informació

Bases reguladores (document .PDF)

Correcció d'errades Bases (document .PDF)

Referència legal DOGC Núm. 8686 Data: 10-06-2022