ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Subvencions per a sales d'exhibició cinematogràfica

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/05/2023  

A qui s'adreça

Empreses

L’Institut Català de les Empreses Culturals ha aprovat una nova convocatòria per a la concessió de subvencions a sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya destinades a finançar actuacions en projectes d'innovació, funcionament digitalitzat i sostenible, creació i fidelització de públics, i adaptació als nous hàbits de consum audiovisual.

S'entén per sala d'exhibició cinematogràfica el local o recinte obert al públic on es projecten obres cinematogràfiques a canvi de l'abonament previ d'un preu o d'una contraprestació, sense perjudici que s'hi puguin programar altres continguts. Les sales poden tenir una o diverses pantalles.

Aquesta línia d’ajuts s'emmarca dins la Inversió 1 del Component 25 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Programa de foment, modernització i digitalització del sector audiovisual”.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats, públiques o privades, que gestionin una sala d'exhibició cinematogràfica a Catalunya i que estiguin inscrites al Registre d'empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d'empreses cinematogràfiques i audiovisuals que gestiona l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, en la secció d'exhibició d'obres cinematogràfiques o audiovisuals.

Despeses subvencionables

Se subvencionen les actuacions i les inversions vinculades a tres eixos d'actuació principals:

 1. Digitalització i aplicació de noves tecnologies en l'activitat de les sales d'exhibició. Les despeses subvencionables poden estar relacionades amb:
  1. Estudis de viabilitat de projectes de transformació digital.
  2. Comunicació i màrqueting digital.
  3. Actualització de sistemes de gestió automatitzada de bitllets.
  4. Modernització de sistemes digitals de projecció, àudio i connectivitat, entre ells, els vinculats a l'exhibició dirigida a persones amb discapacitat.
  5. Aplicació d'intel·ligència artificial i dades massives.
  6. Digitalització d'altres serveis.
 2. Aplicació de mesures de desenvolupament sostenible i impacte mediambiental positiu. Les despeses subvencionables poden estar relacionades amb:
  1. Estudis que permetin detectar les possibles millores en diferents àrees relacionades amb la sostenibilitat, l'eficiència energètica de l'empresa o l'entitat, o l'economia circular i el desenvolupament de plans d'actuació.
  2. Capacitació i implementació de models de gestió basats en economia circular.
  3. Inversions que comportin un augment de l'eficiència energètica (renovació de projectors, de sistemes d'il·luminació i d'altres equipaments, etc.).
  4. Inversions per a utilització de fonts renovables i generació d'electricitat d'autoconsum.
  5. Inversions en sistemes de reducció de residus i millora dels sistemes de reciclatge.
  6. Formació de personal en eficiència energètica i gestió de residus.
  7. Altres iniciatives de desenvolupament sostenible.
 3. Fidelització i captació de públics, i innovació en la programació i circulació d'obres europees i en llengües oficials d'Espanya. Les despeses subvencionables poden estar relacionades amb:
  1. Pràctiques i processos de promoció i fidelització de públics innovadors, per sales o per xarxes de sales (projectors digitals col·lectius d'interacció amb públics, gestió de dades, sistemes de subscripció, nous serveis en línia, col·laboracions amb plataformes o altres actors de la indústria audiovisual, etc.).
  2. Activitats vinculades a programes escolars, educatius o d'integració social o cultural.
  3. Campanyes de màrqueting d'assistència al cinema en general o de certs grups de població en particular.
  4. Campanyes de promoció d'obres europees, iberoamericanes, en una llengua oficial d'Espanya, realitzades per dones o que hagin obtingut el distintiu «Especialment recomanada per al foment de la igualtat de gènere», realitzades per directors o directores novells, «Especialment recomanades per al públic infantil» o considerades «obres audiovisuals difícils» segons el Reial decret 1084/2015.
  5. Projectes de desenvolupament de comunitats de públics centrats en la inclusió i l'accés.
  6. Desenvolupament d'habilitats de captació de públics. Es poden incloure tallers, seminaris de formació, desenvolupament de programari i programes d'educació i aprenentatge.
  7. Desenvolupament d'activitats professionals que tinguin com a objectiu la creació, la fidelització o l'increment de públics audiovisuals per a les sales.

Quantia

El pressupost total per a aquesta convocatòria ascendeix a 345.036,49 euros.

La quantia màxima de la subvenció és de 6.000,00 euros per pantalla, amb un límit del 80% del cost total del projecte. En qualsevol cas, la quantia màxima de la subvenció per persona sol·licitant no pot ser superior a 80.000,00 euros.

Termini

El període per presentar sol·licituds comença el 16 de maig i finalitza el 30 de maig del 2023, tots dos inclosos.

Bases reguladores (document .PDF)

Accés al tràmit

Referència legal DOGC núm. 8915 del 15-05-2023

Contacte

Telèfon: 93 116 34 09 i 93 316 28 08

icec@gencat.cat