ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a programes de compliment normatiu en matèria de competència de les empreses

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 18/10/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Subvencions per a empreses privades que adoptin i implantin en la seva organització un programa de compliment normatiu en matèria de competència de les empreses.

Beneficiaris

A les empreses privades que tinguin el domicili social o una delegació o oficina al territori de Catalunya, amb independència de la seva forma jurídica.

Pressupost

L'import màxim que es destina a la concessió d'aquestes subvencions és de 200.000,00 euros.

Quantia

Les subvencions que es concedeixin en virtut d'aquesta convocatòria no poden superar el 70% del pressupost total del programa de compliance presentat (IVA no inclòs), ni la quantitat màxima de subvenció, que es fixa en 10.000 euros.

Termini

El termini per presentar la sol·licitud és del 19 setembre al 18 d'octubre de 2023 (ambdós inclosos).

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 9002 Data 18.09.2023

Contacte

Telèfon:93 552 81 60

autoritat.competencia@gencat.cat