ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Línies d'ajudes per a l'obertura de mercats exteriors

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/10/2023  

A qui s'adreça

Empreses

S'obren dues línies d'ajudes (Línia Exportadors i Línia Indicacions Geogràfiques) per a la realització d'actuacions dins dels processos oficials d'obertura de mercats exteriors, destinades a les Associacions i Federacions d'Exportadors reconegudes com a entitats col·laboradores de la Secretaria d'Estat de Comerç, així com els Consells Reguladors d'Indicacions Geogràfiques.

Beneficiaris

  • Associacions/Federacions espanyoles d'Exportadors reconegudes com a entitats col·laboradores de la Secretaria d'Estat de Comerç, en virtut del que s'estableix en l'Ordre ITC/3690/2005 de 22 de novembre, per la qual es regula el règim de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i les Associacions i Federacions d'Exportadors, en relació amb la Línia Exportadors.
  • Els Consells Reguladors o Entitats de Gestió de les denominacions d'origen o indicacions geogràfiques, en relació amb la Línia Indicacions Geogràfiques.

Pressupost

La present convocatòria compta amb una dotació pressupostària de 544.481,29 € amb càrrec a la partida pressupostària 20.50.07.43ME.440 del pressupost vigent.

Termini

Del 28 d'abril de 2023 al 31 d'octubre de 2023.

Accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - BOE Núm. 100 Data 27.04.2023

Contacte

Telèfon: 913 494 005

oficinavirtual@mincotur.es