ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a projectes “Europa Excel·lència” del Pla Estatal d’Investigació Científica, Tècnica i d’Innovació

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023   Dates provisionals

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri de Ciència i Innovació, ha publicat les bases reguladores de la convocatòria d’ajuts a projectes “Europa Excel·lència” en el marc del Pla Estatal d’Investigació Científica, Tècnica i d’Innovació per al període 2021-2023.

Aquests ajuts tenen com a finalitat millorar l’èxit de la participació espanyola a les convocatòries del Consell Europeu d’Investigació a través del finançament de projectes d’investigació científico-tècnica avaluats positivament i considerats elegible per el Consell però que per motius pressupostaris no han pogut ser finalment finançats per aquest organisme.

L’objectiu és impulsar la internacionalització de les activitats d’R+D+i i contribuir a l’avenç del coneixement per afrontar els reptes que la investigació espanyola té en el context de l’Espai Europeu d’Investigació.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 2 del component 17 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Enfortiment de les capacitats, infraestructures i equipaments dels agents del SECTI (Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació)”.

Actuacions subvencionables

En el marc d’aquesta convocatòria seran subvencionables les següents despeses:

 1. Costos de personal.
 2. Costos de mobilitat: costos de viatge, locomoció, dietes, allotjament i manutenció, assegurances o visats...
 3. Costos d’adquisició, lloguer, reparació i amortització d’actius materials.
 4. Costos d’adquisició de material fungible, subministraments i productes similars.
 5. Costos d’adquisició d’actius immaterials.
 6. Costos de suport i assessorament en matèria d’innovació.
 7. Costos de sol·licitud de drets de propietat industrial i intel·lectual.
 8. Costos d’investigació contractual, coneixements i patents adquirides.
 9. Altres costos.

Beneficiaris

Podran acollir-se a aquests ajuts, sempre que tinguin personalitat jurídica pròpia, estiguin vàlidament constituïts i tinguin residència fiscal o establiment permanent a Espanya, els organismes d’investigació i de difusió de coneixements següents:

 1. Organismes públics d'investigació.
 2. Universitats públiques i els seus instituts universitaris i universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+i.
 3. Entitats sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre vinculats al Sistema Nacional de Salut.
 4. Instituts d’investigació sanitària acreditats.
 5. Centres Tecnològics i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d’àmbit estatal.
 6. Altres centres públics d’R+D+i.
 7. Centres privats d’R+D+i sense ànim de lucre que tinguin la R+D+i com a activitat principal.

Quantia

La quantia individual dels ajuts en el marc d’aquesta convocatòria es determinarà en funció del pressupost finançable real de cada actuació. La convocatòria podrà establir un límit o percentatge màxim d’ajut.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’establirà a la corresponent convocatòria.

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE Núm. 145 del 18-06-2022

Contacte

Telèfon: 902 887 060