ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Materials de Promoció Internacional

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 25/10/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Subvencions per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.

L'objecte d'aquestes subvencions és el finançament de la traducció de fragments i elaboració de materials de promoció d’obres de literatura catalana i aranesa.

Beneficiaris

Editorials i agències literàries, persones físiques empresàries o persones jurídiques, públiques o privades, espanyoles o estrangeres.

Quantia

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes amb un import màxim de 3.000,00 euros per cada sol·licitud.

Pressupost

La dotació màxima de cada convocatòria és de 15.000,00 euros.

Termini

1a convocatòria: del 21 de febrer al 17 de maig de 2022.

2a convocatòria: del 20 de juny al 25 d'octubre de 2022.

Més informació

Accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

1a convocatòria (document .PDF)

2a convocatòria (document .PDF)

Referència legal DOGC Núm. 8688 Data 14.06.2022

Contacte

Rosa Crespí: rcrespi@llull.cat