ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Materials de Promoció Internacional

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 05/10/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Subvencions per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.

L'objecte d'aquestes subvencions és el finançament de la traducció de fragments i elaboració de materials de promoció d’obres de literatura catalana i aranesa.

Beneficiaris

Editorials i agències literàries, persones físiques empresàries o persones jurídiques, públiques o privades, espanyoles o estrangeres.

Quantia

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes a la base 5 amb un import màxim de 3.000,00 euros per cada sol·licitud.

Pressupost

La dotació màxima de la convocatòria és de 13.500,00 euros.

Termini

Del 20 de juny al 5 d'octubre de 2023.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8938 Data 16.06.2023

Contacte

Rosa Crespí: rcrespi@llull.cat