ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions a la programació de música en viu de caràcter professional

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 05/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

L'objecte d'aquesta línia de subvencions és donar suport a la contractació artística dels concerts que formen part de les programacions de música en viu de caràcter professional, en les modalitats següents:

  • Festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen.
  • Programació de música en viu (festivals, cicles i temporades i programació estable) que no siguin de sales de concerts, realitzades per empreses o entitats privades.
  • Programació estable de sales de concerts: cal que la programació l'organitzi l'empresa o l'entitat privada gestora de la sala.

Beneficiaris

  • Per a la modalitat a) Festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen únicament poden optar a les subvencions els ajuntaments de Catalunya i ens que en depenen, incloses les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament públic.
  • Per a la modalitat b) Programació de música en viu realitzada per empreses o entitats privades.
  • Per a la modalitat c) Programació de sales de concert poden optar a les subvencions les empreses privades, tant si són persones físiques com jurídiques, incloses les societats civils o les entitats privades sense ànim de lucre.

Quantia

L'import de la subvenció es determina prenent com a base el total de les despeses subvencionables, amb un límit de 30.000,00 euros per concert.

L'import de la subvenció no pot superar el 80% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 45.000,00 euros.

Pressupost

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és d'1.500.000,00 euros

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC Núm. 8692 Data 20.06.2022

Contacte

Telèfon: 935 673 554 / 935 671 094