ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a la realització d’actuacions o per a obres de millora i adquisició d’equipament tècnic que redueixin l’impacte ambiental de les empreses o entitats del sector cultural

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 21/07/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

L'objecte és la concessió de subvencions per a la realització d'actuacions o per obres de millora i adquisició d'equipament tècnic que redueixin l'impacte ambiental de les empreses o entitats del sector cultural.

Hi ha dues modalitats:

  1. Realització d'actuacions, que no siguin inversions, adreçades a reduir l'impacte ambiental de les activitats i els projectes de les empreses o les entitats culturals, dels àmbits del sector audiovisual, de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), de la música, d'arts visuals, del llibre, dels videojocs i de la cultura digital.
  2. Inversió en obres de millora de les infraestructures o en l'adquisició d'equipament tècnic, adreçada a reduirne l'impacte ambiental, per a equipaments culturals de titularitat privada, amb una programació professional estable.

Beneficiaris

Empreses privades, tant si són persones físiques com jurídiques, i entitats privades sense ànim de lucre.

Pressupost

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 950.000,00 euros.

Quantia

  • Pel que fa a la modalitat a) l'import mínim de subvenció que es pot sol·licitar és de 2.500,00 euros i l'import mínim que es pot obtenir és de 2.000,00 euros.
  • Pel que fa a la modalitat b) l'import mínim de subvenció que es pot sol·licitar és de 5.000,00 euros i l'import mínim que es pot obtenir és de 4.000,00 euros.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC Núm 8692 Data 20.06.2022

Contacte

Telèfon: 935 529 166