ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts al sector apícola en concepte de subvenció per pol·linització

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 08/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Ajuts per a promoure l'acció beneficiosa de les abelles en el medi ambient mitjançant l’acció de la pol·linització.

Beneficiaris

Persones físiques o jurídiques, comunitats de béns, professionals de l’apicultura o no, que siguin titulars d'una explotació apícola situada dins l'àmbit territorial de Catalunya.

Quantia

L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable al nombre d'arnes de l'explotació apícola per a les quals es demana l'ajut i que compleixen les condicions establertes en aquestes bases reguladores.

L'import de l'ajut no pot ser superior a 8,50 euros per arna, en el cas de persones apicultores professionals, i de fins a un màxim d'1,50 euros per arna, en el cas de persones apicultores no professionals.

Pressupost

Els ajuts que estableix aquesta Resolució, per un import de 102.000 euros, seran a càrrec de les partides pressupostàries AG03/D/770000100/6120/0000, per un import de 2.000 euros, i AG03/D/782000100/6120/0000, per un import de 100.000 euros, dels pressupostos d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) per a l'any 2022.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds és del 24 de juny al 8 de juliol del 2022, ambdós inclosos.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC núm. 8695 Data 23.06.2022

Contacte

Telèfon: 933 046 700