ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts per a la internacionalització de les galeries d’art

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 05/08/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri de Cultura i Esport convoca, mitjançant règim de concurrència competitiva, els ajuts per a la internacionalització de les galeries d’art per els anys 2022 i 2023.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 1 del component 24 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que fa referència al “Reforç de la competitivitat de les indústries culturals”.

Actuacions subvencionables

L’ajut està dirigit a finançar les següents actuacions:

  1. Assistència de galeries d’art a fires d’art a l’estranger.
  2. Assistència de galeries d’art a fires d’art de caràcter internacional a Espanya, és a dir, aquelles que se celebrin a Espanya i que comptin amb la presència de països estrangers entre els assistents.

En el marc d’aquesta convocatòria es consideren finançables tots aquells costos directament vinculats i estrictament necessaris per a la realització de les actuacions objecte de l’ajut, inclosos:

  • Costos de desplaçament.
  • Acreditació, lloguer i muntatge de l’estand de la fira.
  • Transport, assegurança i embalatge de les obres.

Per a la convocatòria corresponent a l’any 2022 poden ser objecte d’aquest ajut els costos derivats del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2022. Pel que fa als ajuts corresponents a l’any 2023 seran finançables els costos compresos entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2023.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaries d’aquests ajuts les persones físiques i jurídiques de l’àmbit de les arts plàstiques que tinguin residència fiscal permanent a Espanya.

Quantia

La dotació pressupostaria total d’aquests ajuts és de 1.000.000 d’euros repartits en dues anualitats, 500.000 euros per a l’any 2022 i 500.000 pel 2023.

La quantia individualitzada de cada ajut dependrà de la puntuació obtinguda per el projecte segons els criteris de valoració. En tot cas, el límit màxim de l’ajut és de 4.000 euros per projecte.

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 8 de juliol del 2022 i finalitzarà el dia 5 d’agost de 2022.

Accés al tràmit

Referència legal BOE núm. 162 del 07-07-2022

Contacte

ayudas.contemporaneo@cultura.gob.es