ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU – Ajuts a projectes de recerca en ciència i tecnologia aplicada a l’activitat física beneficiosa per a la salut i la medicina esportiva

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/09/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Consejo Superior de Deportes ha publicat la convocatòria de les subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a universitats, centres públics d’R+D+I, centres tecnològics i entitats públiques i privades sense ànim de lucre vinculades a la ciència, la tecnologia, la recerca i la innovació per al desenvolupament de Projectes de Recerca en Ciència i Tecnologia aplicada a l’Activitat Física Beneficiosa per a la Salut (AFBS) i la Medicina Esportiva.

La finalitat d'aquestes subvencions és estimular els equips docents universitaris i de recerca perquè desenvolupin projectes científics i tecnològics el resultat dels quals sigui, d'una banda, la generació de recursos que permetin assentar científicament les premisses que actualment es plantegen sobre els beneficis que una pràctica regular d'exercici físic produeix en les persones i, de l'altra, dotar la població de recursos que permetin guiar la seva participació en activitats físiques i esportives. També, es persegueix el foment d'una investigació multi i interdisciplinària que sigui capaç de mobilitzar coneixements complementaris des del camp de la ciència i la tecnologia, amb la vocació de situar-la a disposició d'altres estudis ja existents en l'àmbit de la salut i/o en l'inherent a l'activitat física i esportiva.

Els projectes s'han d'emmarcar en alguna de les àrees temàtiques següents:

 • Tecnologia i AFBS.
 • AFBS.
 • Medicina esportiva.
 • Activitat física i esport adaptat.
 • Entrenament esportiu.
 • Altres temes d'especial rellevància.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 1 del component 26 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Pla de Digitalització del Sector de l’Esport” que té, entre altres objectius, analitzar les dades resultants de la pràctica esportiva, en concret per a la promoció d’estils de vida saludables i amb finalitats de recerca.

Actuacions subvencionables

Els projectes objecte d’aquests ajuts han de generar recursos que, partint d’enfocaments científics i tecnològics innovadors, han de permetre una gestió i control eficaç de l’activitat física de la població en general i/o de la pràctica esportiva de forma més específica. En aquest sentit, podran ser objecte d’aquest ajut els següents costos:

 1. Despeses de personal.
 2. Costos d’adquisició, lloguer, arrendament financer (leasing), manteniment, reparació d’actius materials, com instrumental, equipament científic-tècnic i informàtic, material bibliogràfic i altres elements necessaris directa i exclusivament vinculats amb l’execució del projecte.
 3. Costos d’adquisició de material fungible, subministraments i productes similars (excloent el material d’oficina).
 4. Despeses d’adquisició d’actius immaterials.
 5. Costos de sol·licitud de drets de propietat intel·lectual i industrial i altres costos derivats del manteniment d’aquests.
 6. Despeses de bancs de dades, us i gestió de repositoris de dades i biblioteques tècniques.
 7. Costos de publicació i difusió de resultats.
 8. Despeses d’ús i accés a les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) i grans instal·lacions científiques nacionals i internacionals.
 9. Compensacions als subjectes experimentals no vinculats laboralment amb l’entitat beneficiaria quan participin en l’execució de les actuacions objecte de subvenció.
 10. Costos indirectes.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiàries d’aquests ajuts les següents entitats:

 1. Organismes públics de recerca de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.
 2. Universitats públiques, els seus Instituts universitaris i universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+I que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.
 3. Entitats i institucions sanitàries públiques i privades vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut i que realitzin activitats d’R+D+I.
 4. Instituts d’investigació sanitària acreditats.
 5. Centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal.
 6. Altres centres públics d’R+D+I, amb personalitat jurídica pròpia, que en els seus estatuts, objecte social o la normativa que els reguli tinguin l‘R+D+I com a activitat principal.
 7. Centres privats d’R+D+I, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, que en els seus estatuts, objecte social o la normativa que els reguli tinguin l‘R+D+I com a activitat principal.

Quantia

Els ajuts en el marc d’aquesta convocatòria tindran forma de subvencions i podran finançar fins al 100% del pressupost elegible del projecte.

La quantia total màxima es distribueix de la següent manera:

 • 2.808.000 € per a Universitats i entitats públiques que realitzin programes de suport científic a l'esport i activitats afins.
 • 1.092.000 € per a Universitats i entitats privades que realitzin programes de suport científic a l'esport i activitats afins.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 9 de setembre de 2022 i finalitzarà el dia 30 de setembre de 2022.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE Núm. 216 del 08-09-2022