ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Subvencions per reforçar la connectivitat a polígons industrials i centres logístics

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 10/10/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha obert la convocatòria per a la concessió d'ajuts per reforçar la connectivitat a polígons industrials i centres logístics i altres àrees amb activitat econòmica.

Aquestes subvencions s’emmarquen en la Inversió 2 del Component 15 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), que fa referència al “Reforç de connectivitat a centres de referència, motors socioeconòmics i projectes tractors de la digitalització sectorial” (Programa UNICO-Indústria i Empreses).

Actuacions subvencionables

Poden ser objecte d’aquestes subvencions les actuacions següents:

  1. Línia d'actuació 1: proporcionar connectivitat a xarxes de banda ampla de molt alta velocitat, capaces de prestar serveis a velocitats d'1 Gbps.
  2. Línia d'actuació 2: instal·lar una xarxa de comunicacions electròniques d'alta velocitat, capaç de prestar serveis a velocitats d'1 Gbps, que englobi el conjunt de l'àmbit d'actuació, així com, si escau, les seves zones industrials adjacents, a fi d'interconnectar cada un dels centres, unitats, instal·lacions i dependències que el conformen en terrenys gestionats per una entitat de dret públic.

Beneficiaris

Poden optar a ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que tinguin la condició d'operador degudament habilitat i que acreditin la solvència econòmica i financera, així com la solvència tècnica o professional.

Quantia

La dotació pressupostària d’aquestes subvencions és de 9.836.640 euros.

La intensitat màxima de l'ajut no podrà superar el 80% del cost de tots els conceptes subvencionables. L'import màxim que es podrà sol·licitar per projecte no podrà superar la intensitat màxima de l'ajut.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 30 d’agost del 2022 i finalitzarà el dia 10 d’octubre del 2022.

Bases reguladores (document .PDF)

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Convocatòria DOGC núm. 8740 del 29-08-2022

Contacte

Telèfon: 934 958 000 / 934 958 080