ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a projectes de xarxes de calor i fred que utilitzin fonts d'energia renovable

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 11/11/2022  

A qui s'adreça

Empreses

L'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organisme adscrit al Ministeri per a la Transició ecològica i el Repte Demogràfic, ha publicat les bases reguladores dels ajuts a projectes de xarxes de calor i fred que utilitzin fonts d’energia renovable, a través de dos Programes d’Incentius.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 1 del component 7 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Desenvolupament d’energies renovables innovadores, integrades en l’edificació i en els processos productius”.

Actuacions subvencionables

Seran objecte d’aquest ajut els projectes de xarxes de calor i/o fred que utilitzin fonts d'energia renovable de les tipologies indicades a continuació:

  1. Nova central de generació i nova xarxa de distribució.
  2. Ampliació o substitució de central de generació existent.
  3. Ampliació de xarxa de distribució i connexions existents.

Beneficiaris

Podrà obtenir la condició de beneficiaria d’aquests ajuts qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, legal i vàlidament constituïda i que tingui domicili fiscal a Espanya. S'inclouen els consorcis, les comunitats de béns, les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris, altres agrupacions i ens associatius de gestió.

S’estableixen dos programes d’incentius diferents en el marc d’aquesta convocatòria. Els beneficiaris als que va dirigit cada programa d’incentius són:

  • El programa d’incentius 1 va dirigit a beneficiaris que realitzin alguna activitat econòmica per la que ofereixin bens i/o serveis al mercat. A banda, dins d’aquest primer programa d’incentius podran obtenir la condició de beneficiaris també els consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica pròpia. El consorci o l’agrupació empresarial haurà de comptar amb, com a mínim, un participant que realitzi alguna activitat econòmica.
  • El programa d’incentius 2 va dirigit a beneficiaris que no realitzin cap activitat econòmica per la que ofereixin bens i/o serveis al mercat.

Per als beneficiaris del programa d’incentius 1 només s’admetran actuacions iniciades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l’ajut. Per als beneficiaris del programa d’incentius 2, les actuacions subvencionades s’han d’iniciar amb posterioritat a la data de publicació de l’ordre de bases.

Quantia

La intensitat màxima de l’ajut dependrà de la tipologia de beneficiari essent d’un màxim del 35% per als beneficiaris del programa d’incentius 1 i del 70% per als beneficiaris del programa d’incentius 2.

A banda, s’atorgaran els següents percentatges d’ajuts addicionals acumulables:

  1. Un ajut addicional del 5% per als projectes ubicats en zones de repte demogràfic i/o zones de transició justa.
  2. Un 5% per a projectes desenvolupats per Mitjanes empreses i un 10% per als de Petites empreses.

El pressupost inicial destinat a aquesta convocatòria és de 100.000.000 d'euros, 70.000.000 per al programa d'incentius 1 i 30.000.000 per al programa d'incentius 2. Aquest pressupost podrà ser ampliat en funció de la demanda i el desenvolupament dels projectes.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà a les 9:00 hores del dia 26 de setembre i finalitzarà a les 14:00 hores del dia 11 de novembre.

Bases reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Notícia

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE Núm. 185 del 03-08-2022

Contacte

solicitudes.redescyf@idae.es

ciudadano@idae.es