ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a la realització d'accions del Programa Formació Professional Ocupacional Dual

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 26/09/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Convocatòria per a la presentació de les sol·licituds de subvenció del Programa Formació Professional Ocupacional Dual, per l'actuació d'orientació i acompanyament, actuació de formació i actuació contractació laboral mitjançant el contracte de formació en alternança.

Persones destinatàries: persones joves majors de 16 fins a 29 anys, amb més dificultats d’accedir al mercat laboral, preferentment sense qualificació professional, inscrits a l’Oficina de Treball i en situació d’atur de manera prèvia a la data d’inici de la relació laboral.

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) subvenciona les actuacions d'orientació i acompanyament, de formació i de contracte laboral mitjançant el contracte de per la formació en alternança.

Beneficiaris

  • Els centres i les entitats de formació acreditats per impartir la formació vinculada als certificats de professionalitat, d’acord amb la normativa reguladora del subsistema de formació professional per a l’ocupació i la dels certificats de professionalitat.
  • Les administracions locals de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles.
  • Entitats sense ànim de lucre constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya vinculades a l’atenció als col·lectius amb especials vulnerabilitats.
  • Organitzacions sindicals i patronals així com aquelles que acreditin que representen les microempreses i/o les persones treballadores autònomes dels diferents sectors a partir de convenis d'adhesió (gremis).

Pressupost

  • La quantia del mòdul econòmic per l'actuació d'orientació i acompanyament és de 3.183,87 euros mensuals, per grup d'alumnes i tutor/a.
  • La quantia del mòdul econòmic per a l'actuació de formació és un preu hora/persona participant multiplicat pel nombre d'hores de l'actuació de formació.
  • La quantia del mòdul econòmic per l'actuació de contractació laboral mitjançant el contracte de formació en alternança és de 876,14 euros mensuals. En conseqüència, la subvenció de les contractacions previstes en aquesta Resolució és de 10.513,72 euros pel total del període d'execució de 12 mesos.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds és del 26 de juliol al 26 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Modificació termini execució (document .PDF)

Referència legal DOGC núm. 8715 Data 25.07.2022

Contacte

Telèfon: 935 536 100