ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Ajuts Leader per al foment de la diversificació econòmica de les zones rurals

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/09/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

L’objectiu d’aquests ajuts és el foment d’inversions que generin activitat econòmica mitjançant accions adreçades a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, a establir polítiques específiques per als joves del món rural, a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

La distribució de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria es reparteix entre els 11 GAL següents:

 • Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central.
 • Associació per al Desenvolupament Integral de la Zona Nord- oriental de Catalunya.
 • Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura.
 • Consorci Leader Desenvolupament Rural del Camp.
 • Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya.
 • Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià.
 • Associació Leader de Ponent.
 • Consorci Grup d'Acció Local Noguera - Segrià Nord.
 • Consorci Leader Pirineu Occidental.
 • Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central.
 • Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques.

Beneficiaris

Persones físiques i jurídiques (públiques o privades).

Pressupost

Els ajuts que preveu aquesta resolució, per un import total de 7.666.666,67 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons europeu agrícola de desenvolupament rural (FEADER), d'acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

Quantia

Per a projectes sol·licitats per persones de naturalesa privada, l'import de l'ajut no pot ser superior al 40% de les despeses elegibles. Per a projectes sol·licitats per entitats públiques, aquest import no pot ser superior al 80% de les despeses elegibles.

L'import de l'ajut no pot ser superior a 100.000 euros per persona beneficiària, per projecte i convocatòria.

Termini

Del 16 de juliol al 30 de setembre de 2022.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC Núm. 8710 Data 15.07.2022

Contacte

Telèfon: 933 046 700