ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU – Ajuts per al desenvolupament de projectes de recerca en matèria d’addiccions

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 05/09/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Ministeri de Sanitat ha obert la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’ajuts per al desenvolupament de projectes de recerca en matèria d’addiccions realitzats per entitats públiques o privades sense ànim de lucre.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 2 del component 18 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a les “Accions per reforçar la prevenció i la promoció de la salut”.

Actuacions subvencionables

Podran ser objecte d’ajut els projectes de recerca que s’emmarquin en alguna de les àrees temàtiques següents:

 1. Impacte del COVID-19 de les accions de control de la pandèmia en el consum de substàncies i les conductes amb potencial addictiu.
 2. Impacte del COVID-19 de les accions de control de la pandèmia en les persones afectades per addiccions.
 3. Impacte dels canvis socials recents en el consum de substàncies i en les persones afectades per addiccions.
 4. Avaluació de la utilitat de l’aplicació de noves tecnologies a la prevenció, tractament i reducció de danys en l’àmbit de les addiccions.
 5. Elaboració i validació de guies i protocols de prevenció i assistència en addiccions comportamentals.

En el marc d’aquestes tipologies de projectes seran subvencionables els costos següents:

 1. Costos de material inventariable, excepte immobles.
 2. Despeses de contractació de personal.
 3. Costos de desplaçament.
 4. Costos derivades de l’auditoria del compte justificatiu.
 5. Altres despeses generals o costos indirectes.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiàries les següents persones jurídiques:

 1. Universitats públiques i privades.
 2. Centres d'R+D tant públics com privats sense ànim de lucre:
  • Organismes públics de recerca.
  • Altres centres públics d’R+D vinculats o dependents de les administracions públiques (diferents dels OPIs).
  • Instituts de recerca sanitària acreditats.
  • Entitats i institucions sanitàries públiques (hospitals, centres d’atenció sanitària, unitats de l’administració sanitària i altres centres assistencials).
  • Entitats i institucions sanitàries privades sense ànim de lucre vinculades o concertades al Sistema Nacional de Salut.
  • Altres entitats privades dedicades exclusivament a la generació de coneixement científic o tecnològic, amb capacitat i activitat demostrada en accions d'R+D, que tinguin personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre.

Quantia

L’aplicació pressupostària total destinada al finançament d’aquests ajuts és de 1.050.000 euros.

L'import dels ajuts a concedir es determinarà en funció de la previsió de despeses pressupostada en les propostes, de la valoració de les mateixes i del crèdit disponible per a aquests ajuts. No obstant, l’import màxim del total de les despeses sol·licitades per a cada projecte no podrà ser inferior a 100.000 euros ni superar els 350.000 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 16 d’agost i finalitzarà el dia 5 de setembre de l’any 2022.

Bases reguladores (document .PDF)

Més informació

Accés al tràmit

Referència legal BOE núm. 194 del 13-08-2022