ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Subvencions per ampliar i diversificar l'oferta cultural en àrees no urbanes

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 27/09/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Departament de Cultura ha obert la convocatòria de la línia de subvencions per ampliar i diversificar l’oferta cultural en àrees no urbanes.

Aquesta línia d'ajuts s’emmarca en la Inversió 2 del Component 14 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), que fa referència a la “Dinamització de la cultura al llarg del territori”. Els ajuts tenen per objectiu ampliar i diversificar l'oferta cultural en àrees rurals, mitjançant el finançament de projectes i activitats que representin una contribució significativa a l'ecosistema cultural del territori.

Actuacions subvencionables

En el marc d’aquest programa d’ajuts podran ser objecte de subvenció els projectes i activitats que representin una contribució rellevant i significativa a l'ecosistema cultural del territori i que estiguin relacionades amb:

 • Esdeveniments, espectacles artístics o culturals, festivals, exposicions, cicles, circuits, fires i mercats, i altres activitats culturals similars que abastin qualsevol dels àmbits de la cultura.
 • Projectes gestionats per agents articuladors, laboratoris d'idees, iniciatives transdisciplinàries, agrupacions transectorials que afavoreixin l'experimentació, la investigació i la innovació cultural en el territori.
 • Activitats de formació, incloses les activitats extraescolars, transferència, i mediació artística i cultural, incloses aquelles que fan ús de les noves tecnologies.

Els projectes objecte d’ajut s’hauran de desenvolupar en algun dels 611 municipis de Catalunya que tenen una població inferior a 30.000 habitants i una densitat inferior als 100 habitants/km2, d’acord amb el llistat que consta a l’annex 2 de les bases reguladores. A banda, els projectes hauran de tenir un pressupost mínim de 31.250 euros i caldrà sol·licitar l’ajut per un import mínim de 25.000 euros.

Despeses subvencionables

En el marc d’aquests ajuts es consideraran subvencionables els conceptes següents:

 • Despeses del projecte tècnic, relatives als honoraris dels professionals encarregats de la redacció del projecte.
 • Despeses en investigació i recerca, formació, mediació i consultoria.
 • Remuneracions dels equips i les persones vinculades a l'activitat programada o organitzada en el marc del projecte.
 • Disseny, creació, producció, muntatge, desmuntatge, instal·lació i itinerància dels components i les estructures necessàries per al desenvolupament de les activitats integrades en el projecte.
 • Despeses en drets d'autor.
 • Lloguer d'espais per a l'exhibició dels espectacles i les activitats que formen part del projecte.
 • Costos de comunicació i difusió del projecte i de les activitats que l'integren.
 • Despeses de contractació de personal vinculat al projecte.
 • Despeses indirectes o generals.
 • Despeses de l'impost sobre el valor afegit.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaries d’aquests ajuts:

 1. Les empreses privades, les persones físiques (autònomes) i altres entitats amb ànim de lucre.
 2. Fundacions, associacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre.
 3. Entitats de l'Administració local de Catalunya.
 4. Organismes públics, amb personalitat jurídica pròpia, que depenen de l'Administració de la Generalitat i fundacions adscrites a l'Administració de la Generalitat.

Les empreses, entitats, fundacions i associacions han de tenir com a objecte social la creació, l'organització, la gestió, la distribució d'espectacles i projectes en qualsevol dels àmbits culturals, la investigació cultural, la consultoria cultural o qualsevol àmbit relacionat amb l'ecosistema cultural.

Quantia

L’import de la subvenció per a cada projecte serà d’un màxim del 80% del pressupost subvencionable fins a un límit de 75.000 euros.

El pressupost total d’aquesta línia d’ajuts és de 2.368.984 euros.

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 8 de setembre del 2022 i finalitzarà a les 14 hores del dia 27 de setembre del 2022.

Bases reguladores (document .PDF)

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal DOGC núm. 8747 del 07-09-2022

Contacte

Telèfon: 935 547 196