ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions a projectes singulars generadors d'ocupació sostenible per a persones en situació o risc d'exclusió, o persones amb discapacitat, en centres especials de treball o empreses d'inserció

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 14/09/2022  

A qui s'adreça

Empreses

S'entén per Projectes Singulars les actuacions que siguin de caràcter estratègic, sectorial i innovador, per tal d'estimular i reforçar l'ocupació de les persones amb discapacitat en Centres especials de treball o en risc o situació d'exclusió en Empreses d’inserció, i impulsin la creació d'ocupació.

Línies de suport previstes:

  • Línia 1: Projectes singulars generadors d'ocupació sostenible per a persones amb discapacitat en centres especials de treball.
  • Línia 2: Projectes singulars generadors d'ocupació sostenible per a persones en situació o risc d'exclusió, en empreses d'inserció.

Beneficiaris

  • Empreses registrades com a empreses d'inserció a la Generalitat de Catalunya, o agrupacions sense personalitat jurídica constituïdes per empreses registrades com a empreses d'inserció.
  • Entitats titulars dels centres especials de treball i els centres especials de treball que tinguin personalitat jurídica pròpia inscrites en el Registre de centres especials de treball de la Generalitat de Catalunya, o agrupacions sense personalitat jurídica constituïdes entitats titulars de centres especials de treball i centres especials de treball que tinguin personalitat jurídica pròpia inscrites en el Registre abans esmentat.

Pressupost

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 2.000.000 d'euros.

Termini

El termini de sol·licitud és de l'1 de setembre de 2022 a les 9.00 h fins al 14 de setembre de 2022 a les 14.00 h.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Modificació de bases (document .PDF)

Referència legal DOGC núm. 8740 Data 29.08.2022

Contacte

Telèfon: 934 849 500