ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a l'acompanyament especialitzat i el suport sociolaboral de persones amb discapacitat dels centres especials de treball (Equips multidisciplinaris de suport, EMS)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 16/09/2022  

A qui s'adreça

Empreses

L'objectiu és facilitar l'accés a un lloc de treball en una empresa ordinària, a les persones amb una disapacitat contractades en centres especials de treball.

Aquest objectiu es realitza mitjançant el suport a:

  • Les actuacions d'acompanyament especialitzat d'ajustament personal i social en el lloc de treball.
  • Les accions formatives orientades a aquest ajustament.
  • L'itinerari per a la millora de la formació i la competència professional.
  • Les accions per promoure i fomentar la participació comunitària de les persones treballadores amb discapacitat.

Beneficiaris

  • Entitats titulars dels centres especials de treball.
  • Centres especials de treball que tinguin personalitat jurídica pròpia.

Pressupost

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 30.000.000,00 euros.

Termini

El termini de sol·licitud és de l'1 de setembre de 2022 a les 9.00 h fins al 16 de setembre de 2022 a les 14.00 h.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Modificació de bases (document .PDF)

Referència legal DOGC núm. 8724 Data 04.08.2021

Contacte

Telèfon: 934 849 500