ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per col·laborar amb sales privades de Catalunya per donar suport a la programació d'espectacles d'arts escèniques

Entitat Departament de Cultura / Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 22/09/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Aquestes subvencions tenen per objecte donar suport a les sales de teatre de Catalunya amb gestió privada dedicades a oferir amb regularitat una programació estable per a l'exhibició d'espectacles d'arts escèniques (teatre, dansa i circ) de caràcter professional durant una temporada , d'acord amb les modalitats següents:

  • Teatres de fins a 400 localitats.
  • Teatres de més de 400 localitats.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions les empreses teatrals privades, bé siguin persones físiques bé jurídiques, domiciliades a l'estat espanyol o en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu, que siguin propietàries o titulars de la gestió de sales de teatre ubicades a Catalunya.

Així mateix, poden optar-hi les agrupacions d'empreses que es constitueixin en unions temporals d'empreses (UTE), d'acord amb la Llei de l'Estat 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d'agrupacions i unions temporals d'empreses i de societats de desenvolupament industrial regional.

Més informació

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC Núm 8742 Data 31.08.2022

Contacte

Telèfon: 935 547 847