ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a commemoracions d'esdeveniments, personalitats o entitats de l'àmbit de la cultura catalana (CLT503)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 13/09/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Són subvencions per finançar, durant un període biennal, els projectes i les activitats relacionats amb commemoracions d'esdeveniments, personalitats o entitats de l'àmbit de la cultura catalana.

Beneficiaris

  • Ajuntaments, fundacions, les associacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre.
  • En el cas de la modalitat b, també hi poden optar les empreses de trajectòria cultural excepcional o titulars d’equipaments culturals rellevants que celebrin la commemoració de la seva creació, sempre que les activitats es duguin a terme a Catalunya.

Pressupost

La dotació màxima de la convocatòria és d'1.300.000,00 euros.

Quantia

La quantia de la subvenció és de, com a màxim, el 70% del cost subvencionable del projecte, llevat del cas de les empreses de la modalitat b, en què no es pot superar el 50%.

L'import mínim de la subvenció per projecte s'estableix en 5.000,00 euros. S’han d’inadmetre les sol.licituds de subvenció d’un import inferior a 5.000,00 euros o que continguin un pressupost del projecte inferior a 10.000 euros.

L’import màxim de les subvencions per a totes les modalitats no pot superar els 150.000,00 euros per projecte.

Termini

El període per presentar les sol·licituds és del 27 de juliol al 13 de setembre de 2023 fins a les 14:00:00 hores.

Més informació i accés al tràmit

Bases generals

Bases específiques

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8966 Data 26.07.2022

Contacte

Telèfon: 935 547 192

osic@gencat.cat