ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions a la mobilitat per a portar a terme activitats en l'àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 27/09/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Subvencions a la mobilitat per dur a terme activitats fora de Catalunya en l'àmbit de les arts visuals, el disseny i l'arquitectura durant l'any de la convocatòria, que contribueixin a la presència de la creació cultural catalana a l’exterior que es duguin a terme entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2022.

Beneficiaris

Persones físiques, les persones físiques empresàries i les persones jurídiques que compleixin els requisits establerts a les bases.

Pressupost

La dotació màxima de la convocatòria és de 70.000,00 euros.

Quantia

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes a la base 5, fins a un màxim de 40.000,00 euros per any i per formació.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds és del 12 al 27 de setembre de 2022.

Més informació

Accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC Núm 8702 Data 05.07.2022

Contacte

Telèfon: 934 678 000