ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU – Subvencions per a projectes d'innovació en medicina personalitzada i teràpies avançades

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 19/09/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Ministeri de Ciència i Innovació ha obert la fase d'expressions d'interès prèvia a la convocatòria 2023 de Projectes d'Innovació en Medicina Personalitzada i Teràpies Avançades, que forma part del PERTE per a la Salut d'Avantguarda i està gestionada pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) i l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII).

L’objectiu d’aquesta convocatòria és coordinar les capacitats científiques amb les capacitats empresarials per avançar més ràpidament en el desenvolupament de productes de diagnòstic clínic per a la implementació de medicina personalitzada i medicaments estratègics emergents, orientant els esforços investigadors i innovadors de l'ecosistema públic-privat cap als reptes següents:

 • Envelliment.
 • Oncologia.

Aquesta actuació conjunta s’emmarca dins de la Inversió 6 del Component 17 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a la “Salut”.

Esquema de funcionament

Per poder optar a aquests ajuts primer s’ha de presentar l’expressió d'interès, que recull la descripció del projecte conjunt entre empreses i organismes i centres d’investigació públics del SNS. L’expressió d’interès l’ha de presentar l’empresa líder de l’actuació a la seu electrònica del CDTI. Aquesta, ha de contenir un resum del projecte i ha d’especificar tant les activitats realitzades per cada participant, com el pressupost associat. A més, totes les entitats participants que integrin el Consorci hauran de presentar una declaració de compromís de participació en el projecte.

Un cop presentada l’expressió d’interès, les entitats participants podran realitzar les sol·licituds d’ajut a l’organisme corresponent: les empreses al CDTI i els organismes i centres d’investigació públics del SNS a l'ISCIII.

Beneficiaris

Podran tenir la condició de beneficiaris els següents:

 • Les empreses que estiguin vàlidament constituïdes, que tinguin personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya i que desenvolupin un projecte d’R+D a Espanya.
 • Organismes i centres d’investigació del Sistema Nacional de Salut, com per exemple, els Instituts de Recerca Sanitària acreditats (IIS), les entitats i institucions sanitàries públiques amb activitat clínic-assistencial, els Organismes Públics de Recerca (OPI), les universitats públiques amb capacitat i activitat demostrada en R+D, centres tecnològics d’àmbit estatal i altres centres d'R+D públics.

Actuacions subvencionables

Es finançaran projectes d’R+D amb participació conjunta d'empreses i centres i organismes de recerca de l'entorn del Sistema Nacional de Salut (SNS), que estiguin enfocats a generar resultats amb aplicació industrial i/o empresarial.

 • Durada dels projectes: Del 01/08/23 al 31/12/25.
  • El CDTI (empreses) recollirà despeses del 1/08/23 al 30/06/25.
  • L’ISCIII (organismes de recerca) acceptarà despeses del 1/01/24 al 31/12/25.
 • Pressupost mínim:
  • 400.000 euros de la part empresarial del projecte.
  • No hi ha un pressupost mínim per centre o organisme d’investigació.
 • Participants del Consorci, de 2 a 6 entitats: mínim una empresa i un centre o organisme de recerca.

Tot i que es tracta d'un projecte en col·laboració, el finançament es concedeix de manera separada a cada beneficiari, en procediments diferents.

Descriptors temàtics

Els projectes s’han d’emmarcar dins dels descriptors temàtics següents:

 • Desenvolupament de plataformes tecnològiques, imatge mèdica, biomarcadors i dispositius mèdics que permetin el diagnòstic precoç i la monitorització clínica de persones al domicili.
 • Desenvolupament i validació clínica de dispositius mèdics orientats a reduir riscos sanitaris en persones ancianes fràgils o en risc de fragilitat.
 • Desenvolupament i validació clínica de tecnologia sanitària de cribratge casual per al seu ús en espais de salut no convencionals i la seva integració posterior als processos assistencials convencionals.
 • Desenvolupament i validació clínica al SNS de tecnologia orientada a l’atenció sanitària domiciliaria de les persones amb gran dependència.
 • Desenvolupament i validació de biomarcadors de malalties cròniques i oncològiques que combinin la possibilitat de ser detectables mitjançant tècniques d’imatge no invasiva o en fluids orgànics o teixits d’accés senzill i la característica d’estar vinculats a una diana molecular accionable farmacològicament.
 • Validació de biomarcadors de fragilitat amb finalitats diagnòstiques, terapèutiques, rehabilitadores o de monitorització en mostres poblacionals grans.
 • Recerca i desenvolupament de medicaments de teràpia avançada dirigits a pacients ancians amb malalties cròniques i oncològiques o població fràgil.
 • Eines innovadores dirigides a millorar la precisió o simplificació de tècniques quirúrgiques en aquests segments de la població.
 • Tecnologia sanitària orientada a la rehabilitació precoç de pacients ancians amb malalties cròniques o persones fràgils o en risc de fragilitat.

Quantia

El pressupost total d’aquesta convocatòria és de 56 milions d'euros (24 milions en forma de préstecs i 32 milions en subvencions). En el cas del ajuts a les empreses el pressupost total és de 24.000.000 d’euros en forma de préstec i 12.000.000 en forma de subvenció. Pel que fa als ajuts a centres i organismes de recerca el pressupost és de 20.000.000 d’euros en forma de subvenció.

Per una banda, les empreses rebran ajuts parcialment reemborsables de fins al 90% del pressupost elegible, amb un tram no reemborsable del 33% de l’ajut. El tipus d’interès del tram reemborsable serà Euribor a un any, fixat en el moment de la concessió de l’ajut. La sol·licitud de l’ajut serà gestionada pel CDTI.

Pel que fa als centres i organismes de recerca del SNS, les subvencions seran de fins al 100% de les despeses elegibles i la convocatòria estarà gestionada per l'ISCIII.

Termini

El termini per presentar l’expressió d'interès per part de les empreses al CDTI s’inicia el 15 de juny i finalitza el dia 4 de juliol.

Les empreses poden presentar la sol·licitud d'ajut al CDTI del 10 al 28 de juliol.

Els Centres de Recerca poden presentar tant la sol·licitud, com la resta de la documentació necessària a l'ISCII del 10 d'agost fins al 19 de setembre a les 15 hores.

Sessió de presentació del programa

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Accés al tràmit per presentar expressions d’interès (empreses)

Accés al tràmit de presentació de sol·licituds (centres de recerca)

Bases reguladores (centres de recerca) (document .PDF)

Extracte de la convocatòria (centres de recerca)

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Dossier informatiu

Contacte

Consultes empreses al CDTI: info@cdti.es

Consultes centres i organismes SNS a ISCIII: pmpta.comunicacion@isciii.es