ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua en el marc del PERTE de digitalització del cicle de l’aigua

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 13/12/2023  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha publicat la segona convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, d'ajuts per a projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua.

Aquesta convocatòria s'emmarca dins de la Inversió 3 del Component 5 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a la “Transició digital al sector de l'aigua (vigilància i control de l'entorn digital)”.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris en el marc d’aquesta convocatòria:

 1. Les persones jurídiques o les unions temporals d’empreses que siguin operadores, titulars o tinguin les competències dels serveis d’abastament, sanejament o depuració d'aigües residuals urbanes en un o diversos termes municipals.
 2. Els ajuntaments, mancomunitats i altres entitats locals titulars dels serveis d’abastament, sanejament o depuració d'aigües residuals urbanes, així com les Diputacions, Comunitats Autònomes uniprovincials i Consells insulars.
 3. Agrupacions formades per dos o més organismes dels citats en els apartats anteriors.

Actuacions subvencionables

Seran objecte de finançament aquells projectes que es conformin amb els següents tipus d'actuacions: de planificació (tipus A), d'implementació d'accions de millora de l'eficiència i digitalització (tipus B) o de gestió de la informació (tipus C).

 1. Tipus A: Elaboració/actualització d'estratègies, plans, projectes constructius o estudis que promoguin la millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua i l’adaptació al canvi climàtic a qualsevol àmbit territorial dels termes municipals inclosos a la proposta presentada, en qualsevol de les següents tipologies:
  • Plans d'emergència davant de situacions de sequera.
  • Protocols de vigilància, plans sanitaris i de gestió del control de la qualitat de les aigües de consum humà.
  • Plans integrals de gestió dels sistemes de sanejament.
  • Plans per al foment de l'ús d'aigua regenerada.
  • Plans municipals de protecció civil davant situacions d’inundacions, previsions meteorològiques i sistemes d’ajut a la decisió.
  • Estudis per al diagnòstic, control i gestió de les fuites estructurals.
  • Desenvolupament d'estudis hidrogeològics per a la millora del coneixement de les aigües subterrànies i establiment de perímetres de protecció de les captacions prioritàries.
  • Modelització cartogràfica i numèrica de les xarxes i sistemes d’abastament i sanejament de tot el cicle urbà (cartografia, topografia, modelació BIM, bessons digitals, modelització hidràulica 3D, etc.).
 2. Tipus B: Intervencions específiques de millora de l'eficiència i digitalització del cicle urbà de l'aigua:
  • Actuacions de millora de l'eficiència, digitalització i monitorització centrades en les infraestructures de captació de l'aigua o punts de lliurament per a l'ús públic.
  • Actuacions de millora de l'eficiència i digitalització sobre qualsevol element del sistema d'abastament, incloent xarxes de distribució.
  • Actuacions de millora de l'eficiència, digitalització i monitorització sobre el sistema de sanejament i depuració.
  • Actuacions de millora de l'eficiència, digitalització i monitorització en els punts de vessament d'aigües residuals assignats al beneficiari.
  • Actuacions complementàries de millora de l'eficiència associades a reparacions i millores tècniques en els sistemes de proveïment, sanejament i tractament d'aigües, que permetin, entre d’altres objectius, l'increment de volums tractats, la disminució de pèrdues, el foment de la reutilització i regeneració de l'aigua i la correcta sensorització abordada en les actuacions anteriors.
  • Instal·lació i millora d'eines de comunicacions, i en especial, aquelles destinades a la implantació de tecnologies de la informació Internet of Things (IoT).
  • Realització d'estudis, instal·lació d'equips i tecnologies i millores de la gestió dels sistemes energètics existents que permetin la millora de l'eficiència energètica, l'ús d’energies renovables i la disminució de les emissions de gasos amb efecte hivernacle.
 3. Tipus C: Elaboració/actualització o millora de plataformes, portals web o sistemes d’informació i eines digitals:
  • Desenvolupament i millores de portals web de les administracions responsables i operadors en general.
  • Millora o desenvolupament de sistemes d’informació i eines digitals per al foment de la gestió de la informació generada, telegestió i telecomandament de les instal·lacions i infraestructures i millora en la gestió digital del cicle urbà de l’aigua.

Quantia

El pressupost total destinat a aquesta segona convocatòria és de 200.000.000 d’euros.

L’import màxim de l’ajut a concedir per cada sol·licitud serà de fins a 10.000.000 euros i l’import mínim serà d’almenys 500.000 euros. La intensitat màxima de l’ajut serà d’entre el 60% i el 90% segons les diverses tipologies d’actuació del projecte i tal i com s’exposa a l’Annex I de les Bases Reguladores.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 30 d’octubre de 2023 i finalitzarà el dia 13 de desembre de 2023. 

Bases reguladores (document .PDF)

Modificació de Bases reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Preguntes freqüents (document .PDF)

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE Núm. 183 del 02-08-2023