ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Ajuts destinats a fomentar les captures de senglar i a la introducció de la seva carn al circuit de comercialització

Entitat Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 17/10/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Aquests ajuts estan destinats a fomentar les captures de senglar per disminuir-ne la densitat en el medi i contribuir a la prevenció i lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies ramaderes i el seu condicionament per a la introducció de la carn al circuit de comercialització.

Objecte

 • Objectiu 1: establir una línia d’ajuts per a la promoció de la captura de senglars per disminuir-ne la densitat al medi i contribuir a la prevenció i lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies ramaderes, especialment la pesta porcina africana, PPA, i la tuberculosi bovina, TB, i prevenir els danys al sector primari, mitjançant l’estímul de la caça.
 • Objectiu 2: establir una línia d’ajuts per promoure l’aprofitament de la carn procedent de les peces capturades per introduir-la al circuit de comercialització, mitjançat el transport i la recepció als PLCC i/o EMCC i per promoure la realització d’obres de millores als PLCC.

Beneficiaris

 • Línia 1.1: les societats i associacions de caçadors que siguin entitats sense ànim de lucre, els caçadors associats de les quals hagin caçat senglars en el període que determini la convocatòria corresponent.
 • Línia 2.1: les societats i associacions de caçadors i les empreses gestores dels PLCC que es facin càrrec del transport, d’acord amb la normativa vigent, dels exemplars caçats al territori de Catalunya des del punt de captura fins a un PLCC o a l’EMCC.
 • Línia 2.2: les empreses gestores d’un o més PLCC, que hagin realitzat la seva activitat legalment, d’acord amb l’article 2.1 h) del Decret 9/2019, de 8 de gener, ubicats en el territori de Catalunya, que hagin rebut exemplars de senglar capturats en el territori de Catalunya en el període que determini la convocatòria corresponent.

Quantia

 • Objectiu 1: 25 euros per senglar capturat i transportat a un o més PLCC o un o més EMCC amb un mínim de 80 senglars i un màxim de 800 senglars per societat de caçadors que acrediti captures de senglar.
 • Objectiu 2: 12,5 euros per senglar rebut, amb un mínim de 200 senglars i un màxim de 8.000 senglars per persona beneficiària d'un o més PLCC que reuneixi les condicions establertes en aquestes bases reguladores.

D'acord amb l'apartat precedent, l'import de l'ajut no pot ser superior a:

 • 20.000 euros per persona beneficiària en el cas de l'objectiu 1.
 • 100.000 euros per persona beneficiària en el cas de l'objectiu 2.

Termini

Termini de sol·licitud de l'ajut: de l'1 de setembre al 17 d'octubre de 2022, ambdós inclosos.

Bases reguladores (document .PDF)

Ampliació de termini (document .PDF)

Referència legal DOGC núm. 8444 Data 28.06.2021

Contacte

Telèfon: 933 046 700