ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a iniciatives de reforç de la competitivitat

Entitat ACCIÓ - Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 29/09/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Concessió de subvencions a projectes de reforç competitiu empresarial de les entitats integrants del Programa Catalunya Clústers.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts:

  • Els clústers amb acreditació vigent dins el marc de l'acreditació de Clústers per al període 2021-2023 i que hagin complert amb totes les obligacions establertes a la Resolució EMC/610/2021, de 3 de març, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'acreditació de clústers per al període 2021-2023 en el marc del Programa Catalunya Clústers.
  • Empreses i agents d'entorn, amb establiment operatiu a Catalunya.

Quantia

La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el 75% de la despesa subvencionable acceptada.

Pressupost

La quantitat màxima destinada a aquestes subvencions és de 2.000.000,00 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores del dia 4 de setembre de 2023 fins a les 14:00 hores del dia 29 de setembre de 2023.

Més informació i accés al tràmit

Fitxa informativa

Llistat d'ajuts Acció

Bases reguladores 2023

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8965 Data 25.07.2023