ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions biennals per a l’adquisició i la instal·lació d’equipaments als museus de Catalunya (CLT508)

Entitat Departament de Cultura / Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 27/10/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Són subvencions per donar suport als museus de Catalunya per a l’adquisició i la instal·lació d’equipaments durant un període biennal, d’acord amb la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.

Beneficiaris

  • Ens locals de Catalunya i els organismes que en depenen.
  • Consorcis locals amb domicili a Catalunya.
  • Persones físiques, les fundacions i les altres entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin domicili a Catalunya.

Quantia

La quantia de la subvenció és d'un mínim de 2.500,00 euros i un màxim de 50.000,00 euros, i en cap cas pot ser superior al 90% del cost total de la inversió subvencionada.

El pressupost total de la inversió no pot ser superior a 60.000,00 euros.

Pressupost

La dotació màxima de la convocatòria és d'1.850.000,00 euros.

Termini

Termini de presentació de sol·licituds: de l'11 al 27 d'octubre de 2022 a les 14h.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC núm. 8769 Data 10.10.2022

Contacte

Telèfon: 935 545 518