ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a l’execució d’obres i per a l’adquisició i la instal·lació d’equipaments als museus de Catalunya (CLT508)

Entitat Departament de Cultura / Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 03/10/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Són subvencions per contribuir econòmicament, durant un període triennal, a l’execució d’obres i a l’adquisició i la instal·lació d’equipaments en els museus de Catalunya per tal de millorar-ne els espais i les instal·lacions de museus.

Aquesta línia té les modalitats següents:

  • Suport a l’adquisició i la instal·lació d’equipaments per millorar els espais i les instal·lacions dels museus.
  • Suport a l’execució d’obres per millorar els espais i les instal·lacions dels museus.
  • Suport a l’adquisició i la instal·lació d’equipaments i a l’execució d’obres per millorar els espais i les instal·lacions dels museus.

Beneficiaris

  • Ens locals de Catalunya i els organismes que en depenen.
  • Consorcis locals amb domicili a Catalunya.
  • Persones físiques, fundacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin domicili a Catalunya.

 

Quantia

L’import de l’ajut és, per regla general, un percentatge o fracció de l’import de l’activitat o projecte.

Si l’import de l’ajut és un percentatge o fracció del cost del projecte, l’ajut no pot superar el 50% del seu cost, tret que les bases específiques estableixin una altra cosa.

Pressupost

La dotació màxima de la convocatòria és de 3.000.000,00 d'euros.

Termini

Termini de presentació de sol·licituds: del 13 de setembre al 3 d'octubre a les 14h de 2023.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8998 Data 12.09.2023

Contacte

Telèfon: 93 554 55 18
mguallarte@gencat.cat