ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Subvencions “Segell d’excel·lència ISCIII-HEALTH” de l’Acció Estratègica en Salut 2021-2023

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 15/11/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri de Ciència i Innovació ha publicat la convocatòria per a la concessió de subvencions “Segell d’excel·lència ISCIII-HEALTH” de l’Acció Estratègica en Salut 2021-2023 a través de dues actuacions:

 1. Projectes presentats a les convocatòries 2020 i 2021 del Consell Europeu d’Investigació en les modalitats de “Starting Grants”, “Consolidator Grants” i “Advanced Grants” (Projectes ERC). Només es tindran en compte aquelles sol·licituds que hagin obtingut la qualificació A però no hagin obtingut finançament per falta de pressupost.
 2. Accions individuals del programa Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships d’Horitzó 2020 o Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships d’Horitzó Europa, presentats a les convocatòries 2020 i 2021 (Accions Individuals MSCA). Només es tindran en compte les sol·licituds de projectes de l’àrea de les ciències de la vida que hagin obtingut la certificació “Segell d’Excel·lència” però no hagin obtingut finançament per falta de pressupost.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 6 (“Salut”) del component 17 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a la “Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació”.

La finalitat d’aquests ajuts és impulsar la internacionalització de les activitats d’R+D+I, augmentar la competitivitat científica espanyola i millorar l’èxit de la participació espanyola a les convocatòries del Consell Europeu d’Investigació i a les Accions individuals del programa Marie Skłodowska-Curie Actions.

Actuacions subvencionables

En el cas dels Projectes ERC seran subvencionables:

 1. Els costos de personal associats a la contractació de personal tècnic.
 2. Despeses d’execució, que inclouen material inventariables, material fungible, col·laboracions externes, assistència tècnica...
 3. Costos de viatge necessaris per a la realització del projecte i la difusió de resultats.

Pel que fa a les Accions Individuals MSCA seran subvencionables:

 1. Els costos associats al contracte de treball de la persona que ostenta el Segell d’Excel·lència.
 2. Costos d’investigació, mobilitat i formació.
 3. Gestió i costos indirectes.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris d’aquests ajuts les entitats que desenvolupin activitats d’R+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut conforme a alguna de les tipologies de centres següents, sempre que s’hagin presentat en alguna de les convocatòries internacionals mencionades anteriorment:

 1. Instituts d’investigació sanitària acreditats.
 2. Entitats i institucions sanitàries públiques amb activitat clínica-assistencial.
 3. Entitats i institucions sanitàries públiques sense llicència d’activitat sanitaria però amb activitat d’R+D+I demostrable en l’àrea de Salut Pública.
 4. Entitats i institucions sanitàries públiques i privades vinculades al Sistema Nacional de Salut.
 5. Organismes públics d’investigació.
 6. Universitats públiques i universitats privades amb activitat en R+D.
 7. Altres centres públics d’R+D, d’investigació i difusió de coneixements i d’infraestructures d’investigació que tinguin definida entre les seves activitats la R+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut.
 8. Entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin i/o gestionin activitats d’R+D, generin coneixement científic o tecnològic o facilitin la seva aplicació i transferència.
 9. Els consorcis públics i els consorcis públics estatals amb activitat en R+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut.

Quantia

El pressupost total de la present convocatòria és de 6.000.000 d’euros.

En el cas dels Projectes ERC la quantia individual no podrà ser superior a 1.500.000€ per a “Starting Grants”, 2.000.000€ en el cas de “Consolidator Grants” i 2.500.000€ per a “Advanced Grants”.

En el cas de les Accions Individuals MSCA l’import de l’ajut serà d’un màxim de 177.000€ en concepte de costos directes amb la possibilitat de ser incrementat en un 21% d’aquests costos directes en concepte de costos indirectes.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 21 d’octubre de 2022 i finalitzarà el dia 15 de novembre de 2022 a les 15:00 hores.

Bases reguladores (document .PDF)

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Convocatòria BOE Núm. 248 del 15-10-2022

Contacte

Telèfon: 918 222 514

proyectos-aes@isciii.es