ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Subvencions per a fomentar actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 22/12/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

La Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha obert la convocatòria d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, per al foment d'activitats que contribueixin a la renaturalització urbana, impulsant la infraestructura verda i la connectivitat dels espais verds i blaus. L’objectiu final d’aquesta convocatòria és incrementar la biodiversitat i la seva conservació, així com millorar la habitabilitat dels entorns urbans.

Els resultats dels projectes hauran de ser per si mateixos perdurables en el temps, contribuint a generar un impacte socioeconòmic positiu i integrant la igualtat de gènere i d'oportunitats de manera transversal.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 3 del component 4 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a la “Conservació i restauració d'ecosistemes i la seva biodiversitat”.

Activitats finançables

Seran objecte de finançament els tipus d'activitats següents, d'estratègia i planificació (tipus A) i d'implementació d'accions al territori (tipus B).

 • Tipus A: elaboració/actualització d'estratègies de renaturalització, planificació urbanística sostenible, plans d'adaptació al canvi climàtic relacionats amb la renaturalització urbana i fluvial, així com amb la protecció i/o adaptació al risc d'inundació, o d'alliberament d'espai dedicat a la mobilitat privada que en permetin la renaturalització urbana (estratègies de mobilitat sostenible i espai públic), que contribueixin a un augment de biodiversitat i a la seva conservació o a l'adaptació al canvi climàtic i l'increment de la resiliència del sistema.
 • Tipus B: intervencions específiques sobre el territori a nivell de metròpoli, ciutat, àrea periurbana i urbana, tram fluvial o litoral, barri, edifici o illa relacionats amb les estratègies anteriors.

Beneficiaris

Podran tenir la condició de beneficiaris els següents:

 1. Ajuntaments de capitals de província i ajuntaments de municipis amb una població de més de 50.000 habitants, excepte els que hagin rebut un ajut en la mateixa convocatòria de l'any 2021.
 2. Ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

També, podran ser-ne beneficiàries les següents entitats, sempre i quan es constitueixin en agrupació amb almenys un dels beneficiaris de l'apartat anterior:

 1. Ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants.
 2. Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.
 3. Organismes públics de recerca sense ànim de lucre de l'Administració General de l'Estat i de les comunitats autònomes.
 4. Universitats públiques i els seus instituts universitaris.
 5. Centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica sense ànim de lucre.
 6. Centres públics o privats sense ànim de lucre de R+D+i en els estatuts o la normativa d'aplicació dels quals es reguli expressament la R+D+i com a activitat principal.

Per a aquesta convocatòria el nombre màxim d'integrants d'una agrupació s'estableix en quatre.

Quantia

La dotació màxima global de la convocatòria és de 62.000.000 euros.

L'import màxim a concedir per cada sol·licitud serà de 4.000.000 euros i l'import mínim de 2.000.000 euros.

Termini

El termini per presentar sol·licituds s'inicia el dia 20 d'octubre de 2022 i finalitza el dia 22 de desembre de 2022.

Bases reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE Núm. 251 del 19-10-2022