ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU – Ajuts a clubs i societats anònimes esportives per a la professionalització de les seves estructures d'administració i organització

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 21/11/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Consell Superior d’Esports ha obert la convocatòria de les subvencions per a la professionalització de les estructures administratives i d’organització dels clubs de futbol i societats anònimes esportives (SAD). Aquests, podran optar als ajuts sempre i quan els seus equips femenins estiguin inscrits a la competició de la màxima categoria de futbol i no tinguin el suport administratiu i d'organització adequat pel fet de no trobar-se encara integrats a l'estructura pròpia d’un club o SAD que participi a la competició de futbol professional masculina.

La finalitat d'aquests ajuts és concedir subvencions que contribueixin a la consolidació d’estructures que fomentin la igualtat, la formació, les condicions de les jugadores, la professionalització i la qualitat de la competició de màxima categoria de futbol femení.

Aquests ajuts s’emmarquen en la inversió 3 del component 26 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Pla de foment del sector de l'esport”.

Actuacions subvencionables

Es consideraran subvencionables les despeses següents:

 1. Despeses de consultoria.
 2. Despeses d'innovació en processos i organització:
  • Serveis externs per a la professionalització del Club o SAD (gestoria, comptabilitat, comunicació, màrqueting, comercial, assegurances, jurídic).
  • Despeses d’organització d’assemblees, juntes generals i reunions, incloent desplaçaments.
  • Millora dels processos i condicions de trasllat i allotjament per a les competicions, incloent tant la gestió com els costos directes associats a trasllats i despeses de viatge.
  • Adequació i adquisició del material esportiu no inventariable.
  • Serveis mèdics, de fisioteràpia i farmacèutics (incloses proves mèdiques) sempre que suposi una millora en procés i organització.
  • Serveis de neteja i seguretat, realitzats per empreses externes.
  • Material d'oficina i informàtic no inventariable.
  • Publicitat i promoció dels partits.
  • Lloguers (oficines, pisos, instal·lacions esportives).
  • Serveis d'auditoria.
  • Despeses de manteniment i subministraments diversos de les instal·lacions.
  • Manteniment de sistemes informàtics i en digitalització (pàgina web, servidors, llicències informàtiques).
 3. Despeses en formació en matèria d'organització i administració de les estructures del club o SAD:
  • Els costos de personal dels formadors, corresponents a les hores en què aquests participin en la formació.
  • Els costos de funcionament directament relacionats amb el projecte de formació, com despeses de viatge i allotjament, materials i subministraments vinculats directament al projecte, i l'amortització d'instruments i equips en la mesura que s'utilitzin exclusivament per al projecte de formació.
  • Els costos de serveis d’assessorament relacionats amb el projecte de formació.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris aquells clubs de futbol o SAD independents participants a la Lliga Professional de Futbol Femení (LPFF), que no comptin amb un equip de categoria masculina a la Lliga de Futbol Professional (LFP) i que, per tant, no tinguin un suport administratiu i una estructura d’organització professional adequada.

Quantia

El pressupost total destinat a finançar aquesta convocatòria és de 1.500.000 euros.

Les actuacions que compleixin amb els requisits establerts es consideraran elegibles per al finançament fins a un límit màxim de 250.000€ per Club o SAD. Tot i així, en cas de no esgotar-se el crèdit disponible es podrà prorratejar aquest excedent entre els beneficiaris admesos.

L'import del finançament a concedir serà d’un màxim del 50% en les despeses de consultoria i d'innovació en processos i organització, i d’un màxim del 70% en les despeses de formació.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 6 de novembre de l'any 2022 i finalitzarà el dia 21 de novembre del mateix any.

Bases reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE núm. 266 del 05-11-2022

Contacte

mujerydeporte@csd.gob.es