ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU – Programa Generación Digital PYMES_Formació en transformació digital per a persones directives de pimes

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023   Dates provisionals

A qui s'adreça

Empreses

Atenció: El termini d'inscripció als cursos de formació encara no ha obert

La Fundació EOI, un organisme adscrit al Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) ha publicat la primera convocatòria de subvencions del programa "Generació Digital PIMES”.

La convocatòria té per objectiu oferir una formació, a aquelles persones que desenvolupin funcions directives en pimes d’entre 10 i 249 treballadors, que atengui als requeriments de l’entorn digital i el canvi de model de negoci que s’està produint a l’entorn de les petites i mitjanes empreses. La convocatòria pretén incrementar les competències digitals de les persones directives de les pimes per ajudar-les a impulsar la transformació digital de les seves empreses. Aquesta formació en gestió digital contribuirà a la millora de la productivitat d’aquestes empreses, així com a la seva competitivitat i possibilitats de creixement i internacionalització.

Aquesta convocatòria s'emmarca en la Inversió 3 «Competències digitals per a la ocupació», del Component 19 «Pla Nacional de Capacitats Digitals» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Actuacions subvencionables

Seran objecte d’ajut els programes de formació que compleixin els objectius següents:

  1. Oferir a les persones que pertanyen als equips directius de les petites i mitjanes empreses els coneixement i habilitats necessàries per impulsar la transformació digital de les seves empreses, millorant-ne la productivitat i les possibilitats de creixement i internacionalització.
  2. Entendre com la tecnologia impacta en els negocis, permetent situar al client al centre, i generar i explotar les dades per a la presa de decisions del negoci.
  3. Reduir la bretxa digital per qüestions de gènere incrementant el nombre de dones, directives de pimes, formades en gestió digital.

Cada programa formatiu tindrà una duració mínima de 15 ECTS, que equival a 375 hores de treball. El programa constarà de classes formatives grupals i d’activitats de mentorització individuals.

Els programes de formació grupal constaran de cinc blocs temàtics:

  1. L’empresa en l’economia digital: Nous models de negoci, transformació digital de l’empresa, economia circular i sostenibilitat...
  2. Transformant l’experiència del client: El client en la nova era digital, experiència de client i de producte, fidelització...
  3. Habilitant tecnològicament la transformació: Big data, Machine leraning, IA, ERP i CRM, ciberseguretat...
  4. Gestionant el canvi: Persones i organització, transformació cultural, metodologies d’innovació...
  5. Casos d’ús sectorials

Aquesta formació grupal es complementarà amb 10 hores de mentoria individualitzada per a l’aplicació i desenvolupament del pla de transformació digital de l’empresa.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaries directes d’aquests ajuts les entitats de formació, tant de forma individual com en agrupació, que tinguin personalitat jurídica pròpia, domicili social o fiscal a Espanya i que hagin estat constituïdes com a mínim tres anys abans de la data de publicació de la convocatòria al BOE. A banda, les entitats de formació beneficiaries hauran de disposar de l’acreditació necessària i d’experiència en formació de directius en l’àmbit de la transformació digital. Les entitats de formació disposaran de dos anys des de la data de notificació de la concessió per impartir els programes de formació objecte d’ajut.

Pel que fa als beneficiaris dels programes de formació objecte d’aquest ajut s’entén per persones que formen part d’un equip directiu aquelles que tenen la funció de gestionar l’empresa i que han de vetllar per el compliment dels objectius que l’empresa s’hagi marcat. En aquest sentit, podran ser objecte d’algun dels programes de formació impartits pel beneficiari d’aquests ajuts com a màxim dues persones que formin part dels equips directius de cada pime d’entre 10 i 249 treballadors que ho sol·liciti.

Per tal de sol·licitar formar part del programa serà necessari realitzar el test del nivell de maduresa digital, disponible al web Acelera Pyme, i omplir el formulari de preinscripció disponible a la web de la fundació EOI.

Quantia

L’ajut consistirà en una aportació dinerària de 2.600 euros per a cada alumne que hagi finalitzat el programa de formació d’acord amb la definició establerta a cada convocatòria. Els programes de formació objecte de la subvenció seran obligatòriament gratuïts pels participants.

El pressupost total destinat a aquesta primera convocatòria és de 147.500.000 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds per part de les entitats de formació s'iniciarà el dia 15 de novembre del 2022 i finalitzarà el 14 de desembre del 2022.

En les properes setmanes l’EOI obrirà el procés de preinscripció per a les persones directives. Les persones seleccionades obtindran un “bo formació” que serà d’aplicació en alguna de les entitats de formació seleccionades. Una vegada seleccionades les entitats formadores i en un termini aproximat de tres mesos s’obrirà el procés d’inscripció per mitjà del qual cada persona podrà escollir l’entitat on rebrà la formació.

Les entitats de formació disposaran de dos anys des de la data de notificació de la concessió per executar els programes de formació.

Notícia

Bases Reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Accés al tràmit - Entitats de formació

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Convocatòria BOE Núm. 274 del 15-11-2022

Contacte

Telèfon: 913 495 600

directivosgeneraciondigital@eoi.es