ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU – Programa Generación Digital PYMES_Formació en transformació digital per a persones directives de pimes

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2024  

A qui s'adreça

Empreses

La Fundació EOI, un organisme adscrit al Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) ha publicat la convocatòria de subvencions del programa "Generació Digital PIMES”.

La convocatòria té per objectiu oferir una formació, a aquelles persones que desenvolupin funcions directives en pimes d’entre 10 i 249 treballadors, que atengui als requeriments de l’entorn digital i el canvi de model de negoci que s’està produint a l’entorn de les petites i mitjanes empreses. La convocatòria pretén incrementar les competències digitals de les persones directives de les pimes per ajudar-les a impulsar la transformació digital de les seves empreses. Aquesta formació en gestió digital contribuirà a la millora de la productivitat d’aquestes empreses, així com a la seva competitivitat i possibilitats de creixement i internacionalització.

Aquesta convocatòria s'emmarca en la Inversió 3 «Competències digitals per a la ocupació», del Component 19 «Pla Nacional de Capacitats Digitals» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Beneficiaris

Seran beneficiaris dels programes de formació subvencionats per aquest ajut les persones que formin part de l'equip directiu de petites i mitjanes empreses (excloses les microempreses). S’entén per persones que formen part d’un equip directiu aquelles que tenen la funció de gestionar l’empresa i que han de vetllar per el compliment dels objectius que l’empresa s’hagi marcat. En aquest sentit, podran ser objecte d’algun dels programes de formació impartits pel beneficiari d’aquests ajuts com a màxim dues persones que formin part dels equips directius de cada pime d’entre 10 i 249 treballadors que ho sol·liciti.

Per tal de sol·licitar formar part del programa serà necessari realitzar el test del nivell de maduresa digital, disponible al web Acelera Pyme, i omplir el formulari de preinscripció disponible a la web de la fundació EOI.

Actuacions subvencionables

Seran objecte d’ajut els programes de formació que compleixin els objectius següents:

  1. Oferir a les persones que pertanyen als equips directius de les petites i mitjanes empreses els coneixement i habilitats necessàries per impulsar la transformació digital de les seves empreses, millorant-ne la productivitat i les possibilitats de creixement i internacionalització.
  2. Entendre com la tecnologia impacta en els negocis, permetent situar al client al centre, i generar i explotar les dades per a la presa de decisions del negoci.
  3. Reduir la bretxa digital per qüestions de gènere incrementant el nombre de dones, directives de pimes, formades en gestió digital.

Cada programa formatiu tindrà una duració mínima de 15 ECTS, que equival a 375 hores de treball. El programa constarà de classes formatives grupals i d’activitats de mentorització individuals.

Els programes de formació grupal constaran de cinc blocs temàtics:

  1. L’empresa en l’economia digital: Nous models de negoci, transformació digital de l’empresa, economia circular i sostenibilitat...
  2. Transformant l’experiència del client: El client en la nova era digital, experiència de client i de producte, fidelització...
  3. Habilitant tecnològicament la transformació: Big data, Machine leraning, IA, ERP i CRM, ciberseguretat...
  4. Gestionant el canvi: Persones i organització, transformació cultural, metodologies d’innovació...
  5. Casos d’ús sectorials.

Aquesta formació grupal es complementarà amb 10 hores de mentoria individualitzada per a l’aplicació i desenvolupament del pla de transformació digital de l’empresa.

Quantia

Els programes de formació objecte de la subvenció seran obligatòriament gratuïts pels participants. 

El pressupost total destinat a aquesta primera convocatòria és de 147.500.000 euros.

Termini

El termini de preinscripció als programes de formació ja ha obert. Inscriu-te per obtenir el “Bo de Formació”.

Tota la informació dels Programes "Generación D"

Bases Reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Accés al tràmit de preinscripció als programes de formació

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Convocatòria BOE Núm. 274 del 15-11-2022

Contacte

Telèfon: 913 495 600

directivosgeneraciondigital@eoi.es