ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a noves oportunitats de negoci (NON)

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 11/10/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Les subvencions per a noves oportunitats de negoci estan articulades en dues línies:

  • Línia 1: Projectes empresarials de canvi estratègic consistents en la realització d'un pla de negoci.
  • Línia 2: Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries les empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

Pressupost

La quantitat màxima destinada a la 2ª convocatòria 2023 és de 1.100.000,00 euros.

Quantia

La quantia dels ajuts varia en funció de la línia d'ajuts. La despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat objecte de l'ajut exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut és d'un 60% de la despesa considerada subvencionable.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds per a la 1ª convocatòria 2023 serà des de les 09:00 hores del 26 de maig fins a les 14:00 hores del 30 de juny de 2023.

El termini de presentació de sol·licituds per a la 2ª convocatòria 2023 serà des de les 09:00 hores del 12 de setembre de 2023 fins a les 14:00 hores del 11 d'octubre de 2023.

Més informació

Accés al tràmit

Bases reguladores 2023 (document .PDF)

Fitxa informativa 2ª convocatòria

1ª convocatòria 2023

Referència legal 2ª convocatòria 2023 - DOGC núm. 8965 Data 25.07.2023